مجله اینترنتی ایما » آهنگ پیشواز » آهنگ پیشواز همراه اول علیرضا قربانی

آهنگ پیشواز همراه اول علیرضا قربانی

آهنگ پیشواز همراه اول علیرضا قربانی

آهنگ پیشواز همراه اول علیرضا قربانی

آهنگ پیشواز همراه اول علیرضا قربانی شامل تمام کد آهنگ های پیشواز علیرضا قربانی خواننده خوش صدا و پرطرفدار .

در صورت نبود کد آهنگ پیشواز درخواستی شما در همراه اول لطفا در نظرات نام آهنگ را اعلام بفرمایید تا پس از چک کردن شما را از بود یا نبود آهنگ پیشواز درخواستی مطلع کنیم .

آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی

مشترک گرامی: شما در عین حال می توانید از طریق شماره گیری *۱۰*۲۲# و یا ارسال کد آهنگ
مورد نظر از طریق پیامک به شماره ۸۹۸۹، از این سرویس بهره مند شوید.

پیشوازهای منتشر شده اپراتور همراه اول از علیرضا قربانی :

#پخشنامخوانندهکد پیشوازدانلود زنگ موبایل
1
فروغ ۳علیرضا قربانی91474دانلود
2
فروغ ۲علیرضا قربانی91473دانلود
3
فروغعلیرضا قربانی91472دانلود
4
تا بیکران ۳علیرضا قربانی91471دانلود
5
تا بیکران ۲علیرضا قربانی91470دانلود
6
تا بیکرانعلیرضا قربانی91469دانلود
7
سجده عقل ۲علیرضا قربانی91468دانلود
8
سجده عقلعلیرضا قربانی91467دانلود
9
جام صبوحی ۲علیرضا قربانی91466دانلود
10
جام صبوحیعلیرضا قربانی91465دانلود
11
خرقه رقصان ۴علیرضا قربانی91464دانلود
12
خرقه رقصان ۳علیرضا قربانی91463دانلود
13
خرقه رقصان ۲علیرضا قربانی91462دانلود
14
خرقه رقصانعلیرضا قربانی91461دانلود
15
شهره شهر ۳علیرضا قربانی91460دانلود
16
شهره شهر ۲علیرضا قربانی91459دانلود
17
شهره شهرعلیرضا قربانی91458دانلود
18
اشک ۲علیرضا قربانی91457دانلود
19
اشکعلیرضا قربانی91456دانلود
20
مستانه می گریزی ۴علیرضا قربانی91455دانلود
21
مستانه می گریزی ۳علیرضا قربانی91454دانلود
22
مستانه می گریزی ۲علیرضا قربانی91453دانلود
23
مستانه می گریزیعلیرضا قربانی91452دانلود
24
میخانه درافتاده ۵علیرضا قربانی91451دانلود
25
میخانه درافتاده ۴علیرضا قربانی91450دانلود
26
میخانه درافتاده ۳علیرضا قربانی91449دانلود
27
میخانه درافتاده ۲علیرضا قربانی91448دانلود
28
میخانه درافتادهعلیرضا قربانی91447دانلود
29
عاشقانه ۳علیرضا قربانی91446دانلود
30
عاشقانه ۲علیرضا قربانی91445دانلود
31
عاشقانهعلیرضا قربانی91444دانلود
32
تصنیف پریزاد ۳علیرضا قربانی86424دانلود
33
تصنیف پریزاد ۲علیرضا قربانی86423دانلود
34
تصنیف پریزاد ۱علیرضا قربانی86422دانلود
35
تصنیف غلام قمر ۳علیرضا قربانی86420دانلود
36
تصنیف پریزادعلیرضا قربانی86421دانلود
37
تصنیف غلام قمر ۲علیرضا قربانی86419دانلود
38
تصنیف غلام قمر ۱علیرضا قربانی86418دانلود
39
تصنیف غلام قمرعلیرضا قربانی86417دانلود
40
شب تا سحرعلیرضا قربانی86416دانلود
41
نوا۲علیرضا قربانی86415دانلود
42
نوا۱علیرضا قربانی86414دانلود
43
نواعلیرضا قربانی86413دانلود
44
کهربا ۲علیرضا قربانی86412دانلود
45
کهربا ۱علیرضا قربانی86411دانلود
46
کهرباعلیرضا قربانی86410دانلود
47
دشتی ۲علیرضا قربانی86409دانلود
48
دشتی ۱علیرضا قربانی86408دانلود
49
دشتیعلیرضا قربانی86407دانلود
50
در عاشقی ۱علیرضا قربانی86406دانلود
51
در عاشقیعلیرضا قربانی86405دانلود
52
دخت پری وارعلیرضا قربانی82126دانلود
53
سودای عاشقیعلیرضا قربانی82125دانلود
54
گمگشتهعلیرضا قربانی82124دانلود
55
صبح آزادیعلیرضا قربانی82123دانلود
56
دلتنگعلیرضا قربانی82122دانلود
57
رازعلیرضا قربانی82121دانلود
58
نگاهعلیرضا قربانی82120دانلود
59
عتاب یارعلیرضا قربانی82119دانلود
60
دوستت دارمعلیرضا قربانی82118دانلود
61
پرده نشینعلیرضا قربانی82115دانلود
62
مرثیهعلیرضا قربانی82117دانلود
63
دریای بی پایانعلیرضا قربانی82116دانلود
64
سیمرغعلیرضا قربانی77900دانلود
65
راستشو بگو ۱علیرضا قربانی77890دانلود
66
راستشو بگوعلیرضا قربانی77889دانلود
67
وضعیت سفیدعلیرضا قربانی77662دانلود
68
کیف انگلیسی-۱علیرضا قربانی74315دانلود
69
شوشتریعلیرضا قربانی74174دانلود
70
ساغر هستیعلیرضا قربانی74173دانلود
71
حتی به روزگارانعلیرضا قربانی74172دانلود
72
شوشتریعلیرضا قربانی74171دانلود
73
عشاقعلیرضا قربانی74170دانلود
74
نوروزعلیرضا قربانی74169دانلود
75
درآمد سنتورعلیرضا قربانی74168دانلود
76
چهارمضراب همایونعلیرضا قربانی74167دانلود
77
بیداد -تارعلیرضا قربانی74166دانلود
78
بیداد- ستارعلیرضا قربانی74165دانلود
79
مقدمه ارکسترعلیرضا قربانی74164دانلود
80
ساز و آوازعلیرضا قربانی74163دانلود
81
تصنیف ارکسترعلیرضا قربانی74162دانلود
82
اشتیاق بیکلامعلیرضا قربانی74161دانلود
83
تصنیف اشتیاقعلیرضا قربانی74160دانلود
84
پرده نشین ۲علیرضا قربانی71053دانلود
85
پرده نشین ۱علیرضا قربانی71052دانلود
86
نابیگران-۲علیرضا قربانی70970دانلود
87
نابیگران-۱علیرضا قربانی70969دانلود
88
سلسله دار -۲علیرضا قربانی70968دانلود
89
سلسله دار -۱علیرضا قربانی70967دانلود
90
رامشگرعلیرضا قربانی70966دانلود
91
جان و جهان-۳علیرضا قربانی70965دانلود
92
جان و جهان-۲علیرضا قربانی70964دانلود
93
جان و جهان-۱علیرضا قربانی70963دانلود
94
ای دل-۲علیرضا قربانی70962دانلود
95
ای دل-۱علیرضا قربانی70961دانلود
96
قطره های باران-۲علیرضا قربانی70960دانلود
97
قطره های باران-۱علیرضا قربانی70959دانلود
98
ای عاشقان-۲علیرضا قربانی70958دانلود
99
ای عاشقان-۱علیرضا قربانی70957دانلود
100
نقش فرش دل -۲علیرضا قربانی70956دانلود
101
نقش فرش دل -۱علیرضا قربانی70955دانلود
102
تذرو۳علیرضا قربانی70400دانلود
103
تذرو۲علیرضا قربانی70399دانلود
104
تذرو۱علیرضا قربانی70398دانلود
105
تذروعلیرضا قربانی70397دانلود
106
رفتم بارسفربستم۳علیرضا قربانی70396دانلود
107
رفتم بارسفربستم۲علیرضا قربانی70395دانلود
108
رفتم بارسفربستم۱علیرضا قربانی70394دانلود
109
رفتم بارسفربستمعلیرضا قربانی70393دانلود
110
بارسفربستم بیکلام۲علیرضا قربانی70392دانلود
111
بارسفربستم بیکلام۱علیرضا قربانی70391دانلود
112
مناجات بیکلامعلیرضا قربانی70390دانلود
113
مناجات۳علیرضا قربانی70389دانلود
114
مناجات۲علیرضا قربانی70388دانلود
115
مناجات۱علیرضا قربانی70387دانلود
116
مناجاتعلیرضا قربانی70386دانلود
117
حق ناشناس۳علیرضا قربانی70385دانلود
118
حق ناشناس۲علیرضا قربانی70384دانلود
119
حق ناشناس۱علیرضا قربانی70383دانلود
120
حق ناشناسعلیرضا قربانی70382دانلود
121
دیدی که رسوا شد دلم۴علیرضا قربانی70381دانلود
122
دیدی که رسوا شد دلم۳علیرضا قربانی70380دانلود
123
دیدی که رسوا شد دلم۲علیرضا قربانی70379دانلود
124
دیدی که رسوا شد دلم۱علیرضا قربانی70378دانلود
125
دیدی که رسوا شد دلمعلیرضا قربانی70377دانلود
126
بگو چه کنم بی کلام۲علیرضا قربانی70376دانلود
127
بگو چه کنم بی کلام۱علیرضا قربانی70375دانلود
128
بگو چه کنم۳علیرضا قربانی70374دانلود
129
بگو چه کنم۲علیرضا قربانی70373دانلود
130
بگو چه کنمعلیرضا قربانی70371دانلود
131
بگو چه کنم۱علیرضا قربانی70372دانلود
132
شب دهم ۱۵علیرضا قربانی69203دانلود
133
شب دهم ۱۴علیرضا قربانی69202دانلود
134
شب دهم ۱۳علیرضا قربانی69201دانلود
135
شب دهم ۱۲علیرضا قربانی69200دانلود
136
شب دهم ۱۱علیرضا قربانی69199دانلود
137
شب دهم ۱۰علیرضا قربانی69198دانلود
138
شب دهم ۹علیرضا قربانی69197دانلود
139
شب دهم ۸علیرضا قربانی69196دانلود
140
شب دهم ۷علیرضا قربانی69195دانلود
141
شب دهم ۶علیرضا قربانی69194دانلود
142
شب دهم ۵علیرضا قربانی69193دانلود
143
شب دهم ۴علیرضا قربانی69192دانلود
144
شب دهم ۳علیرضا قربانی69191دانلود
145
شب دهم ۲علیرضا قربانی69190دانلود
146
شب دهم ۱علیرضا قربانی69189دانلود
147
سکانس پایان شب دهم ۲علیرضا قربانی69188دانلود
148
سکانس پایان شب دهم ۱علیرضا قربانی69187دانلود
149
سریال شب دهم ۴علیرضا قربانی69186دانلود
150
سریال شب دهم ۳علیرضا قربانی69185دانلود
151
سریال شب دهم ۲علیرضا قربانی69184دانلود
152
سریال شب دهم ۱علیرضا قربانی69183دانلود
153
تصنیف موجعلیرضا قربانی55034دانلود
154
تصنیف ساقیعلیرضا قربانی55033دانلود
155
ضربی غوغا (۳)علیرضا قربانی38892دانلود
156
ضربی غوغا (۲)علیرضا قربانی38891دانلود
157
ضربی غوغا (۱)علیرضا قربانی38890دانلود
158
تصنیف سرو روان (۴)علیرضا قربانی38889دانلود
159
تصنیف سرو روان (۳)علیرضا قربانی38888دانلود
160
تصنیف سرو روان (۲)علیرضا قربانی38887دانلود
161
تصنیف سرو روان (۱)علیرضا قربانی38886دانلود
162
تصنیف ساقی (۲)علیرضا قربانی38884دانلود
163
تصنیف ساقی (۱)علیرضا قربانی38883دانلود
164
موجعلیرضا قربانی38882دانلود
165
تصنیف موج (۳)علیرضا قربانی38881دانلود
166
تصنیف موج (۲)علیرضا قربانی38880دانلود
167
تصنیف موج (۱)علیرضا قربانی38879دانلود
168
تصنیف آتش (۲)علیرضا قربانی38878دانلود
169
تصنیف آتش (۱)علیرضا قربانی38877دانلود
170
تکنوازی بیداد (۲)علیرضا قربانی38876دانلود
171
تکنوازی بیداد (۱)علیرضا قربانی38875دانلود
172
درآمد چکاوک (۲)علیرضا قربانی38874دانلود
173
درآمد چکاوک (۱)علیرضا قربانی38873دانلود
174
پیش درآمد (۴)علیرضا قربانی38872دانلود
175
پیش درآمد (۳)علیرضا قربانی38871دانلود
176
پیش درآمد (۱)علیرضا قربانی38869دانلود
177
پیش درآمد (۲)علیرضا قربانی38870دانلود
178
راهیعلیرضا قربانی35720دانلود
179
چه می کنی؟علیرضا قربانی35719دانلود
180
یک اتفاقعلیرضا قربانی35718دانلود
181
خاموشیعلیرضا قربانی35716دانلود
182
اندوهعلیرضا قربانی35717دانلود
183
آواز کرکعلیرضا قربانی35714دانلود
184
دمادمعلیرضا قربانی35715دانلود
185
واگویهعلیرضا قربانی35713دانلود
186
آخر شاهنامهعلیرضا قربانی35712دانلود
187
عودعلیرضا قربانی35711دانلود
188
گذرعلیرضا قربانی35709دانلود
189
چاووشیعلیرضا قربانی35710دانلود
190
تصنیف چرخ پیر (۴)علیرضا قربانی33377دانلود
191
تصنیف چرخ پیر (۳)علیرضا قربانی33376دانلود
192
تصنیف چرخ پیر (۲)علیرضا قربانی33375دانلود
193
تصنیف چرخ پیر (۱)علیرضا قربانی33374دانلود
194
تصنیف بوی مهر (۶)علیرضا قربانی33373دانلود
195
تصنیف بوی مهر (۵)علیرضا قربانی33372دانلود
196
تصنیف بوی مهر (۴)علیرضا قربانی33371دانلود
197
تصنیف بوی مهر (۳)علیرضا قربانی33370دانلود
198
تصنیف بوی مهر (۲)علیرضا قربانی33369دانلود
199
تصنیف بوی مهر (۱)علیرضا قربانی33368دانلود
200
تصنیف بهار (۴)علیرضا قربانی33367دانلود
201
تصنیف بهار (۳)علیرضا قربانی33366دانلود
202
تصنیف بهار (۲)علیرضا قربانی33365دانلود
203
تصنیف بهار (۱)علیرضا قربانی33364دانلود
204
نم ابرعلیرضا قربانی33361دانلود
205
ایران زمین (۴)علیرضا قربانی33356دانلود
206
ایران زمین (۳)علیرضا قربانی33355دانلود
207
ایران زمین (۲)علیرضا قربانی33354دانلود
208
بحر دمان (۱)علیرضا قربانی33351دانلود
209
ایران زمین (۱)علیرضا قربانی33353دانلود
210
بحر دمان (۲)علیرضا قربانی33352دانلود
211
نیمه شبانعلیرضا قربانی32917دانلود
212
آواز این کیستعلیرضا قربانی32916دانلود
213
تکنوازی تنبور ۳علیرضا قربانی32915دانلود
214
تا عاشقیعلیرضا قربانی32914دانلود
215
آواز عاشقیعلیرضا قربانی32913دانلود
216
تکنوازی تنبور ۲علیرضا قربانی32912دانلود
217
برای توعلیرضا قربانی32911دانلود
218
پیش درآمد برای توعلیرضا قربانی32910دانلود
219
آوازی برای توعلیرضا قربانی32909دانلود
220
در کوی عشقعلیرضا قربانی32907دانلود
221
تکنوازی تنبور ۱علیرضا قربانی32908دانلود
222
آن سو مروعلیرضا قربانی32905دانلود
223
پیشوازعلیرضا قربانی32904دانلود
224
بر سماععلیرضا قربانی32906دانلود
225
ساز و آواز ماهور (۳)علیرضا قربانی32682دانلود
226
ساز و آواز ماهور (۲)علیرضا قربانی32681دانلود
227
ساز و آواز ماهور (۱)علیرضا قربانی32680دانلود
228
رسوای زمانه (بی کلام)علیرضا قربانی32679دانلود
229
رسوای زمانه (۳)علیرضا قربانی32678دانلود
230
رسوای زمانه (۱)علیرضا قربانی32676دانلود
231
رسوای زمانه (۲)علیرضا قربانی32677دانلود
232
رسوای زمانهعلیرضا قربانی32675دانلود
233
راز دل (بی کلام۲)علیرضا قربانی32674دانلود
234
راز دل (بی کلام ۱)علیرضا قربانی32673دانلود
235
راز دل (۳)علیرضا قربانی32672دانلود
236
راز دل (۲)علیرضا قربانی32671دانلود
237
راز دل (۱)علیرضا قربانی32670دانلود
238
راز دلعلیرضا قربانی32669دانلود
239
قند پارسی (بی کلام)علیرضا قربانی32668دانلود
240
قند پارسی (۱)علیرضا قربانی32666دانلود
241
قند پارسی (۲)علیرضا قربانی32667دانلود
242
فراق (بی کلام)علیرضا قربانی32665دانلود
243
فراق (۲)علیرضا قربانی32664دانلود
244
فراق (۱)علیرضا قربانی32663دانلود
245
بداهه نوازی ویولن (۳)علیرضا قربانی32662دانلود
246
بداهه نوازی ویولن (۲)علیرضا قربانی32661دانلود
247
بداهه نوازی ویولن (۱)علیرضا قربانی32660دانلود
248
بداهه نوازی ویولنعلیرضا قربانی32659دانلود
249
از من بگذر (بی کلام)علیرضا قربانی32658دانلود
250
از من بگذر (۳)علیرضا قربانی32657دانلود
251
از من بگذر (۲)علیرضا قربانی32656دانلود
252
از من بگذر (۱)علیرضا قربانی32655دانلود
253
از من بگذرعلیرضا قربانی32654دانلود
254
زندگی رنگ (بی کلام ۵)علیرضا قربانی32653دانلود
255
زندگی رنگ (بی کلام ۴)علیرضا قربانی32652دانلود
256
زندگی رنگ (بی کلام ۳)علیرضا قربانی32651دانلود
257
زندگی رنگ (بی کلام ۲)علیرضا قربانی32650دانلود
258
زندگی رنگ (بی کلام ۱)علیرضا قربانی32649دانلود
259
خاطرات (بی کلام ۳)علیرضا قربانی32647دانلود
260
خاطرات (بی کلام ۴)علیرضا قربانی32648دانلود
261
خاطرات (بی کلام ۲)علیرضا قربانی32646دانلود
262
خاطرات (بی کلام ۱)علیرضا قربانی32645دانلود
263
حریق خزان (بی کلام)علیرضا قربانی32644دانلود
264
حریق خزان (۳)علیرضا قربانی32643دانلود
265
حریق خزان (۱)علیرضا قربانی32641دانلود
266
حریق خزان (۲)علیرضا قربانی32642دانلود
267
دلی در آتش (بی کلام)علیرضا قربانی32640دانلود
268
دلی در آتش (۳)علیرضا قربانی32639دانلود
269
دلی در آتش (۲)علیرضا قربانی32638دانلود
270
دلی در آتش (۱)علیرضا قربانی32637دانلود
271
بی قرار (۴)علیرضا قربانی32635دانلود
272
بی قرار (۵)علیرضا قربانی32636دانلود
273
بی قرار (۳)علیرضا قربانی32634دانلود
274
بی قرار (۲)علیرضا قربانی32633دانلود
275
بی قرار (۱)علیرضا قربانی32632دانلود
276
ارغوان (۳)علیرضا قربانی32631دانلود
277
ارغوان (۲)علیرضا قربانی32630دانلود
278
ارغوان (۱)علیرضا قربانی32629دانلود
279
آخرین جرعه جام (۴)علیرضا قربانی32628دانلود
280
آخرین جرعه جام (۳)علیرضا قربانی32627دانلود
281
آخرین جرعه جام (۲)علیرضا قربانی32626دانلود
282
آخرین جرعه جام (۱)علیرضا قربانی32625دانلود
283
جلوه ی گل ۵علیرضا قربانی31505دانلود
284
جلوه ی گل ۴علیرضا قربانی31504دانلود
285
جلوه ی گل ۳علیرضا قربانی31503دانلود
286
جلوه ی گل ۱علیرضا قربانی31501دانلود
287
جلوه ی گل ۲علیرضا قربانی31502دانلود
288
بهار دلکش بی کلامعلیرضا قربانی31500دانلود
289
بهار دلکش ۴علیرضا قربانی31499دانلود
290
بهار دلکش ۳علیرضا قربانی31498دانلود
291
بهار دلکش ۱علیرضا قربانی31496دانلود
292
بهار دلکش ۲علیرضا قربانی31497دانلود
293
فراقعلیرضا قربانی30265دانلود
294
راز دلعلیرضا قربانی30267دانلود
295
رسوای زمانهعلیرضا قربانی30264دانلود
296
تصنیف همایون ۱علیرضا قربانی30262دانلود

 

لازم به ذکر است به محض منتشر شدن سایر پیشوازهای ایشون کدهای بعدی در این مطلب به روز رسانی خواهد شد.پس همراه ما باشید.

اشتراک گذاری مطلب

تاکنون 8 نظر ثبت شده است.

 1. آهنگ پیشواز لیلا مال سریال پدر چند هستش

 2. میشه پیشواز علیرصا قربانی_همگناه رو هم بزارید

 3. سلام کد پیشواز علیرضا قربانی بنام روزگار غریب رو برام ارسال کنید

 4. سلام.
  میشه لطفا کد آهنگ پیشواز ایرانسل علی رضا قربانی بنام سرکوب و برام ایمیل کنید.
  ممنونم

 5. با سلام کد اهنگ بی تابی علیرضا قربانی را لطف می کنید

 6. سلام خسته نباشین کد اهنگ پیشواز همراه اول از علیرضا‌قربانی‌‌ عشق آسان ندارد ،لطف کنید.

 7. آهنگ لیلا از علیرضا قربانی عزیز و لطفااالل کذ پیشواز همراه اول شو بگید

باز نشر مطالب مجله اینترنتی ایما تنها با ذکر نام و آدرس سایت مجاز می باشد .