مجله اینترنتی ایما » آهنگ پیشواز » آهنگ پیشواز همراه اول علیرضا قربانی

آهنگ پیشواز همراه اول علیرضا قربانی

 

آهنگ پیشواز همراه اول علیرضا قربانی

آهنگ پیشواز همراه اول علیرضا قربانی

آهنگ پیشواز همراه اول علیرضا قربانی شامل تمام کد آهنگ های پیشواز علیرضا قربانی خواننده خوش صدا و پرطرفدار .

در صورت نبود کد آهنگ پیشواز درخواستی شما در همراه اول لطفا در نظرات نام آهنگ را اعلام بفرمایید تا پس از چک کردن شما را از بود یا نبود آهنگ پیشواز درخواستی مطلع کنیم .

آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی

مشترک گرامی: شما در عین حال می توانید از طریق شماره گیری *۱۰*۲۲# و یا ارسال کد آهنگ
مورد نظر از طریق پیامک به شماره ۸۹۸۹، از این سرویس بهره مند شوید.

پیشوازهای منتشر شده اپراتور همراه اول از علیرضا قربانی :

 

کدناماثری از#
91474فروغ 3علیرضا قربانی
91473فروغ 2علیرضا قربانی
91472فروغعلیرضا قربانی
91471تا بیکران 3علیرضا قربانی
91470تا بیکران 2علیرضا قربانی
91469تا بیکرانعلیرضا قربانی
91468سجده عقل 2علیرضا قربانی
91467سجده عقلعلیرضا قربانی
91466جام صبوحی 2علیرضا قربانی
91465جام صبوحیعلیرضا قربانی
91464خرقه رقصان 4علیرضا قربانی
91463خرقه رقصان 3علیرضا قربانی
91462خرقه رقصان 2علیرضا قربانی
91461خرقه رقصانعلیرضا قربانی
91460شهره شهر 3علیرضا قربانی
91459شهره شهر 2علیرضا قربانی
91458شهره شهرعلیرضا قربانی
91457اشک 2علیرضا قربانی
91456اشکعلیرضا قربانی
91455مستانه می گریزی 4علیرضا قربانی
91454مستانه می گریزی 3علیرضا قربانی
91453مستانه می گریزی 2علیرضا قربانی
91452مستانه می گریزیعلیرضا قربانی
91451میخانه درافتاده 5علیرضا قربانی
91450میخانه درافتاده 4علیرضا قربانی
91449میخانه درافتاده 3علیرضا قربانی
91448میخانه درافتاده 2علیرضا قربانی
91447میخانه درافتادهعلیرضا قربانی
91446عاشقانه 3علیرضا قربانی
91445عاشقانه 2علیرضا قربانی
91444عاشقانهعلیرضا قربانی
86424تصنیف پریزاد 3علیرضا قربانی
86423تصنیف پریزاد 2علیرضا قربانی
86422تصنیف پریزاد 1علیرضا قربانی
86421تصنیف پریزادعلیرضا قربانی
86420تصنیف غلام قمر 3علیرضا قربانی
86419تصنیف غلام قمر 2علیرضا قربانی
86418تصنیف غلام قمر 1علیرضا قربانی
86417تصنیف غلام قمرعلیرضا قربانی
86416شب تا سحرعلیرضا قربانی
86415نوا2علیرضا قربانی
86414نوا1علیرضا قربانی
86413نواعلیرضا قربانی
86412کهربا 2علیرضا قربانی
86411کهربا 1علیرضا قربانی
86410کهرباعلیرضا قربانی
86409دشتی 2علیرضا قربانی
86408دشتی 1علیرضا قربانی
86407دشتیعلیرضا قربانی
86406در عاشقی 1علیرضا قربانی
86405در عاشقیعلیرضا قربانی
82126دخت پری وارعلیرضا قربانی
82125سودای عاشقیعلیرضا قربانی
82124گمگشتهعلیرضا قربانی
82123صبح آزادیعلیرضا قربانی
82122دلتنگعلیرضا قربانی
82121رازعلیرضا قربانی
82120نگاهعلیرضا قربانی
82119عتاب یارعلیرضا قربانی
82118دوستت دارمعلیرضا قربانی
82117مرثیهعلیرضا قربانی
82116دریای بی پایانعلیرضا قربانی
82115پرده نشینعلیرضا قربانی
77900سیمرغعلیرضا قربانی
77890راستشو بگو 1علیرضا قربانی
77889راستشو بگوعلیرضا قربانی
77662وضعیت سفیدعلیرضا قربانی
74315کیف انگلیسی-1علیرضا قربانی
74174شوشتریعلیرضا قربانی
74173ساغر هستیعلیرضا قربانی
74172حتی به روزگارانعلیرضا قربانی
74171شوشتریعلیرضا قربانی
74170عشاقعلیرضا قربانی
74169نوروزعلیرضا قربانی
74168درآمد سنتورعلیرضا قربانی
74167چهارمضراب همایونعلیرضا قربانی
74166بیداد -تارعلیرضا قربانی
74165بیداد- ستارعلیرضا قربانی
74164مقدمه ارکسترعلیرضا قربانی
74163ساز و آوازعلیرضا قربانی
74162تصنیف ارکسترعلیرضا قربانی
74161اشتیاق بیکلامعلیرضا قربانی
74160تصنیف اشتیاقعلیرضا قربانی
71053پرده نشین 2علیرضا قربانی
71052پرده نشین 1علیرضا قربانی
70970نابیگران-2علیرضا قربانی
70969نابیگران-1علیرضا قربانی
70968سلسله دار -2علیرضا قربانی
70967سلسله دار -1علیرضا قربانی
70966رامشگرعلیرضا قربانی
70965جان و جهان-3علیرضا قربانی
70964جان و جهان-2علیرضا قربانی
70963جان و جهان-1علیرضا قربانی
70962ای دل-2علیرضا قربانی
70961ای دل-1علیرضا قربانی
70960قطره های باران-2علیرضا قربانی
70959قطره های باران-1علیرضا قربانی
70958ای عاشقان-2علیرضا قربانی
70957ای عاشقان-1علیرضا قربانی
70956نقش فرش دل -2علیرضا قربانی
70955نقش فرش دل -1علیرضا قربانی
70400تذرو3علیرضا قربانی
70399تذرو2علیرضا قربانی
70398تذرو1علیرضا قربانی
70397تذروعلیرضا قربانی
70396رفتم بارسفربستم3علیرضا قربانی
70395رفتم بارسفربستم2علیرضا قربانی
70394رفتم بارسفربستم1علیرضا قربانی
70393رفتم بارسفربستمعلیرضا قربانی
70392بارسفربستم بیکلام2علیرضا قربانی
70391بارسفربستم بیکلام1علیرضا قربانی
70390مناجات بیکلامعلیرضا قربانی
70389مناجات3علیرضا قربانی
70388مناجات2علیرضا قربانی
70387مناجات1علیرضا قربانی
70386مناجاتعلیرضا قربانی
70385حق ناشناس3علیرضا قربانی
70384حق ناشناس2علیرضا قربانی
70383حق ناشناس1علیرضا قربانی
70382حق ناشناسعلیرضا قربانی
70381دیدی که رسوا شد دلم4علیرضا قربانی
70380دیدی که رسوا شد دلم3علیرضا قربانی
70379دیدی که رسوا شد دلم2علیرضا قربانی
70378دیدی که رسوا شد دلم1علیرضا قربانی
70377دیدی که رسوا شد دلمعلیرضا قربانی
70376بگو چه کنم بی کلام2علیرضا قربانی
70375بگو چه کنم بی کلام1علیرضا قربانی
70374بگو چه کنم3علیرضا قربانی
70373بگو چه کنم2علیرضا قربانی
70372بگو چه کنم1علیرضا قربانی
70371بگو چه کنمعلیرضا قربانی
69203شب دهم 15علیرضا قربانی
69202شب دهم 14علیرضا قربانی
69201شب دهم 13علیرضا قربانی
69200شب دهم 12علیرضا قربانی
69199شب دهم 11علیرضا قربانی
69198شب دهم 10علیرضا قربانی
69197شب دهم 9علیرضا قربانی
69196شب دهم 8علیرضا قربانی
69195شب دهم 7علیرضا قربانی
69194شب دهم 6علیرضا قربانی
69193شب دهم 5علیرضا قربانی
69192شب دهم 4علیرضا قربانی
69191شب دهم 3علیرضا قربانی
69190شب دهم 2علیرضا قربانی
69189شب دهم 1علیرضا قربانی
69188سکانس پایان شب دهم 2علیرضا قربانی
69187سکانس پایان شب دهم 1علیرضا قربانی
69186سریال شب دهم 4علیرضا قربانی
69185سریال شب دهم 3علیرضا قربانی
69184سریال شب دهم 2علیرضا قربانی
69183سریال شب دهم 1علیرضا قربانی
55034تصنیف موجعلیرضا قربانی
55033تصنیف ساقیعلیرضا قربانی
38892ضربی غوغا (3)علیرضا قربانی
38891ضربی غوغا (2)علیرضا قربانی
38890ضربی غوغا (1)علیرضا قربانی
38889تصنیف سرو روان (4)علیرضا قربانی
38888تصنیف سرو روان (3)علیرضا قربانی
38887تصنیف سرو روان (2)علیرضا قربانی
38886تصنیف سرو روان (1)علیرضا قربانی
38884تصنیف ساقی (2)علیرضا قربانی
38883تصنیف ساقی (1)علیرضا قربانی
38882موجعلیرضا قربانی
38881تصنیف موج (3)علیرضا قربانی
38880تصنیف موج (2)علیرضا قربانی
38879تصنیف موج (1)علیرضا قربانی
38878تصنیف آتش (2)علیرضا قربانی
38877تصنیف آتش (1)علیرضا قربانی
38876تکنوازی بیداد (2)علیرضا قربانی
38875تکنوازی بیداد (1)علیرضا قربانی
38874درآمد چکاوک (2)علیرضا قربانی
38873درآمد چکاوک (1)علیرضا قربانی
38872پیش درآمد (4)علیرضا قربانی
38871پیش درآمد (3)علیرضا قربانی
38870پیش درآمد (2)علیرضا قربانی
38869پیش درآمد (1)علیرضا قربانی
33377تصنیف چرخ پیر (4)علیرضا قربانی
33376تصنیف چرخ پیر (3)علیرضا قربانی
33375تصنیف چرخ پیر (2)علیرضا قربانی
33374تصنیف چرخ پیر (1)علیرضا قربانی
33373تصنیف بوی مهر (6)علیرضا قربانی
33372تصنیف بوی مهر (5)علیرضا قربانی
33371تصنیف بوی مهر (4)علیرضا قربانی
33370تصنیف بوی مهر (3)علیرضا قربانی
33369تصنیف بوی مهر (2)علیرضا قربانی
33368تصنیف بوی مهر (1)علیرضا قربانی
33367تصنیف بهار (4)علیرضا قربانی
33366تصنیف بهار (3)علیرضا قربانی
33365تصنیف بهار (2)علیرضا قربانی
33364تصنیف بهار (1)علیرضا قربانی
33361نم ابرعلیرضا قربانی
33356ایران زمین (4)علیرضا قربانی
33355ایران زمین (3)علیرضا قربانی
33354ایران زمین (2)علیرضا قربانی
33353ایران زمین (1)علیرضا قربانی
33352بحر دمان (2)علیرضا قربانی
33351بحر دمان (1)علیرضا قربانی
32917نیمه شبانعلیرضا قربانی
32916آواز این کیستعلیرضا قربانی
32915تکنوازی تنبور 3علیرضا قربانی
32914تا عاشقیعلیرضا قربانی
32913آواز عاشقیعلیرضا قربانی
32912تکنوازی تنبور 2علیرضا قربانی
32911برای توعلیرضا قربانی
32910پیش درآمد برای توعلیرضا قربانی
32909آوازی برای توعلیرضا قربانی
32908تکنوازی تنبور 1علیرضا قربانی
32907در کوی عشقعلیرضا قربانی
32906بر سماععلیرضا قربانی
32905آن سو مروعلیرضا قربانی
32904پیشوازعلیرضا قربانی
32682ساز و آواز ماهور (3)علیرضا قربانی
32681ساز و آواز ماهور (2)علیرضا قربانی
32680ساز و آواز ماهور (1)علیرضا قربانی
32679رسوای زمانه (بی کلام)علیرضا قربانی
32678رسوای زمانه (3)علیرضا قربانی
32677رسوای زمانه (2)علیرضا قربانی
32676رسوای زمانه (1)علیرضا قربانی
32675رسوای زمانهعلیرضا قربانی
32674راز دل (بی کلام2)علیرضا قربانی
32673راز دل (بی کلام 1)علیرضا قربانی
32672راز دل (3)علیرضا قربانی
32671راز دل (2)علیرضا قربانی
32670راز دل (1)علیرضا قربانی
32669راز دلعلیرضا قربانی
32668قند پارسی (بی کلام)علیرضا قربانی
32667قند پارسی (2)علیرضا قربانی
32666قند پارسی (1)علیرضا قربانی
32665فراق (بی کلام)علیرضا قربانی
32664فراق (2)علیرضا قربانی
32663فراق (1)علیرضا قربانی
32662بداهه نوازی ویولن (3)علیرضا قربانی
32661بداهه نوازی ویولن (2)علیرضا قربانی
32660بداهه نوازی ویولن (1)علیرضا قربانی
32659بداهه نوازی ویولنعلیرضا قربانی
32658از من بگذر (بی کلام)علیرضا قربانی
32657از من بگذر (3)علیرضا قربانی
32656از من بگذر (2)علیرضا قربانی
32655از من بگذر (1)علیرضا قربانی
32654از من بگذرعلیرضا قربانی
32653زندگی رنگ (بی کلام 5)علیرضا قربانی
32652زندگی رنگ (بی کلام 4)علیرضا قربانی
32651زندگی رنگ (بی کلام 3)علیرضا قربانی
32650زندگی رنگ (بی کلام 2)علیرضا قربانی
32649زندگی رنگ (بی کلام 1)علیرضا قربانی
32648خاطرات (بی کلام 4)علیرضا قربانی
32647خاطرات (بی کلام 3)علیرضا قربانی
32646خاطرات (بی کلام 2)علیرضا قربانی
32645خاطرات (بی کلام 1)علیرضا قربانی
32644حریق خزان (بی کلام)علیرضا قربانی
32643حریق خزان (3)علیرضا قربانی
32642حریق خزان (2)علیرضا قربانی
32641حریق خزان (1)علیرضا قربانی
32640دلی در آتش (بی کلام)علیرضا قربانی
32639دلی در آتش (3)علیرضا قربانی
32638دلی در آتش (2)علیرضا قربانی
32637دلی در آتش (1)علیرضا قربانی
32636بی قرار (5)علیرضا قربانی
32635بی قرار (4)علیرضا قربانی
32634بی قرار (3)علیرضا قربانی
32633بی قرار (2)علیرضا قربانی
32632بی قرار (1)علیرضا قربانی
32631ارغوان (3)علیرضا قربانی
32630ارغوان (2)علیرضا قربانی
32629ارغوان (1)علیرضا قربانی
32628آخرین جرعه جام (4)علیرضا قربانی
32627آخرین جرعه جام (3)علیرضا قربانی
32626آخرین جرعه جام (2)علیرضا قربانی
32625آخرین جرعه جام (1)علیرضا قربانی
31505جلوه ی گل 5علیرضا قربانی
31504جلوه ی گل 4علیرضا قربانی
31503جلوه ی گل 3علیرضا قربانی
31502جلوه ی گل 2علیرضا قربانی
31501جلوه ی گل 1علیرضا قربانی
31500بهار دلکش بی کلامعلیرضا قربانی
31499بهار دلکش 4علیرضا قربانی
31498بهار دلکش 3علیرضا قربانی
31497بهار دلکش 2علیرضا قربانی
31496بهار دلکش 1علیرضا قربانی
30267راز دلعلیرضا قربانی
30265فراقعلیرضا قربانی
30264رسوای زمانهعلیرضا قربانی
30260از من بگذرعلیرضا قربانی

 

لازم به ذکر است به محض منتشر شدن سایر پیشوازهای ایشون کدهای بعدی در این مطلب به روز رسانی خواهد شد.پس همراه ما باشید.

اشتراک گذاری مطلب

تاکنون یک نظر ثبت شده است.

  1. آهنگ لیلا از علیرضا قربانی عزیز و لطفااالل کذ پیشواز همراه اول شو بگید

باز نشر مطالب مجله اینترنتی ایما تنها با ذکر نام و آدرس سایت مجاز می باشد .