مجله اینترنتی ایما » آهنگ پیشواز » آهنگ پیشواز همراه اول محمدرضا شجریان

آهنگ پیشواز همراه اول محمدرضا شجریان

 

آهنگ پیشواز همراه محمدرضا شجریان

آهنگ پیشواز همراه محمدرضا شجریان

آهنگ پیشواز همراه اول محمدرضا شجریان شامل تمام کد آهنگ های پیشواز محمدرضا شجریان خواننده خوش صدا و پرطرفدار .

در صورت نبود کد آهنگ پیشواز درخواستی شما در همراه اول لطفا در نظرات نام آهنگ را اعلام بفرمایید تا پس از چک کردن شما را از بود یا نبود آهنگ پیشواز درخواستی مطلع کنیم .

آهنگ پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان

مشترک گرامی: شما در عین حال می توانید از طریق شماره گیری *۱۰*۲۲# و یا ارسال کد آهنگ
مورد نظر از طریق پیامک به شماره ۸۹۸۹، از این سرویس بهره مند شوید.

پیشوازهای منتشر شده اپراتور همراه اول از محمدرضا شجریان :

 

کدناماثری از#
90180تصنیف جان جهانمحمدرضا شجریان1
90179تصنیف ساقیمحمدرضا شجریان2
90178کمانچه و آوازمحمدرضا شجریان3
90177نی و آوازمحمدرضا شجریان4
90176تصنیف دل مجنونمحمدرضا شجریان5
90175تار و آواز 1محمدرضا شجریان6
90174تار و آوازمحمدرضا شجریان7
90173چهارمضراب دل انگیزمحمدرضا شجریان8
90172سنتور و آوازمحمدرضا شجریان9
90171تکنوازی سنتورمحمدرضا شجریان10
90170افشاری گل نوشمحمدرضا شجریان11
70943قطعه رود-1محمدرضا شجریان12
70942سرگشتهمحمدرضا شجریان13
70941دیده بیخوابمحمدرضا شجریان14
70940درخیال-1محمدرضا شجریان15
70939چهار مضراب شکسته-1محمدرضا شجریان16
60856تصنیف دود عودمحمدرضا شجریان17
60258تصنیف دود عودمحمدرضا شجریان18
60257ساز و آواز 2محمدرضا شجریان19
60256قطعه برای سنتورمحمدرضا شجریان20
60255ساز و آواز 1محمدرضا شجریان21
60254درآمدمحمدرضا شجریان22
46338شنیدم ماهی (3)محمدرضا شجریان23
46337شنیدم ماهی (2)محمدرضا شجریان24
46336شنیدم ماهی (1)محمدرضا شجریان25
46335هرلحظه در برم (4)محمدرضا شجریان26
46334هرلحظه در برم (3)محمدرضا شجریان27
46333هرلحظه در برم (2)محمدرضا شجریان28
46332هرلحظه در برم (1)محمدرضا شجریان29
46331چهارمضراب دلکش (2)محمدرضا شجریان30
46330چهارمضراب دلکش (1)محمدرضا شجریان31
46329شب وصل (2)محمدرضا شجریان32
46328شب وصل (1)محمدرضا شجریان33
46327تصنیف شب وصل (3)محمدرضا شجریان34
46326تصنیف شب وصل (2)محمدرضا شجریان35
46325تصنیف شب وصل (1)محمدرضا شجریان36
46324دادوفرودبه ماهور (3)محمدرضا شجریان37
46323دادوفرودبه ماهور (2)محمدرضا شجریان38
46322دادوفرودبه ماهور (1)محمدرضا شجریان39
46321ادامه سازوآواز (3)محمدرضا شجریان40
46320ادامه سازوآواز (2)محمدرضا شجریان41
46319ادامه سازوآواز (1)محمدرضا شجریان42
46318درآمد ماهور (3)محمدرضا شجریان43
46317درآمد ماهور (2)محمدرضا شجریان44
46316درآمد ماهور (1)محمدرضا شجریان45
46315سازو آوازکرشمه (3)محمدرضا شجریان46
46314سازو آوازکرشمه (2)محمدرضا شجریان47
46313سازو آوازکرشمه (1)محمدرضا شجریان48
46312چهارمضراب ماهور (2)محمدرضا شجریان49
46311چهارمضراب ماهور (1)محمدرضا شجریان50
46310سلو تارمحمدرضا شجریان51
46309پیش درآمد (3)محمدرضا شجریان52
46308پیش درآمد (2)محمدرضا شجریان53
46307پیش درآمد (1)محمدرضا شجریان54
46306رنگ شهرآشوب (2)محمدرضا شجریان55
46305رنگ شهرآشوب (1)محمدرضا شجریان56
46304تصنیف زدست محبوب (4)محمدرضا شجریان57
46303تصنیف زدست محبوب (3)محمدرضا شجریان58
46302تصنیف زدست محبوب (2)محمدرضا شجریان59
46301تصنیف زدست محبوب (1)محمدرضا شجریان60
46300سازوآواز قرچه (4)محمدرضا شجریان61
46299سازوآواز قرچه (3)محمدرضا شجریان62
46298سازوآواز قرچه (2)محمدرضا شجریان63
46297سازوآواز قرچه (1)محمدرضا شجریان64
46296سازوآواز (3)محمدرضا شجریان65
46295سازوآواز (2)محمدرضا شجریان66
46294سازوآواز (1)محمدرضا شجریان67
46261ساز خاموش (3)محمدرضا شجریان68
46260ساز خاموش (2)محمدرضا شجریان69
46259ساز خاموش (1)محمدرضا شجریان70
46258تصنیف سازخاموش (3)محمدرضا شجریان71
46257تصنیف سازخاموش (2)محمدرضا شجریان72
46256تصنیف سازخاموش (1)محمدرضا شجریان73
46255آواز دشتستانی (2)محمدرضا شجریان74
46254آواز دشتستانی (1)محمدرضا شجریان75
46253سازوآوازدشتستانی (3)محمدرضا شجریان76
46252سازوآوازدشتستانی (2)محمدرضا شجریان77
46251سازوآوازدشتستانی (1)محمدرضا شجریان78
46250خسرو شیرین (4)محمدرضا شجریان79
46249خسرو شیرین (3)محمدرضا شجریان80
46248خسرو شیرین (2)محمدرضا شجریان81
46247خسرو شیرین (1)محمدرضا شجریان82
46246آوازخسروشیرین (3)محمدرضا شجریان83
46245آوازخسروشیرین (2)محمدرضا شجریان84
46244آوازخسروشیرین (1)محمدرضا شجریان85
46243تار (3)محمدرضا شجریان86
46242تار (2)محمدرضا شجریان87
46241تار (1)محمدرضا شجریان88
46240تصنیف مرارهاکن (3)محمدرضا شجریان89
46239تصنیف مرارهاکن (2)محمدرضا شجریان90
46238تصنیف مرارهاکن (1)محمدرضا شجریان91
46237مرا رها کن (3)محمدرضا شجریان92
46236مرا رها کن (2)محمدرضا شجریان93
46235مرا رها کن (1)محمدرضا شجریان94
46234آواز دشتی (4)محمدرضا شجریان95
46233آواز دشتی (3)محمدرضا شجریان96
46232آواز دشتی (2)محمدرضا شجریان97
46231آواز دشتی (1)محمدرضا شجریان98
46230سازوآواز دشتی (3)محمدرضا شجریان99
46229سازوآواز دشتی (2)محمدرضا شجریان100
46228سازوآواز دشتی (1)محمدرضا شجریان101
46227تار و کمانچه (2)محمدرضا شجریان102
46226تار و کمانچه (1)محمدرضا شجریان103
46225درآمد دشتی (4)محمدرضا شجریان104
46224درآمد دشتی (3)محمدرضا شجریان105
46223درآمد دشتی (2)محمدرضا شجریان106
46222درآمد دشتی (1)محمدرضا شجریان107
46221پیش درآمد دشتی (3)محمدرضا شجریان108
46220پیش درآمد دشتی (2)محمدرضا شجریان109
46219پیش درآمد دشتی (1)محمدرضا شجریان110
46218زنگ شترمحمدرضا شجریان111
46217رندان مست (2)محمدرضا شجریان112
46216رندان مست (1)محمدرضا شجریان113
46215تصنیف رندان مست (2)محمدرضا شجریان114
46214تصنیف رندان مست (1)محمدرضا شجریان115
46213چشم یاری (2)محمدرضا شجریان116
46212چشم یاری (1)محمدرضا شجریان117
46211تصنیف چشم یاری (3)محمدرضا شجریان118
46210تصنیف چشم یاری (2)محمدرضا شجریان119
46209تصنیف چشم یاری (1)محمدرضا شجریان120
46208باد صبا (2)محمدرضا شجریان121
46207باد صبا (1)محمدرضا شجریان122
46206تصنیف بادصبا (3)محمدرضا شجریان123
46205تصنیف بادصبا (2)محمدرضا شجریان124
46204تصنیف بادصبا (1)محمدرضا شجریان125
46203سازو آواز رندان (2)محمدرضا شجریان126
46202سازو آواز رندان (1)محمدرضا شجریان127
46201آواز (3)محمدرضا شجریان128
46200آواز (2)محمدرضا شجریان129
46199آواز (1)محمدرضا شجریان130
46198قطعه دیدار (3)محمدرضا شجریان131
46197قطعه دیدار (2)محمدرضا شجریان132
46196قطعه دیدار (1)محمدرضا شجریان133
46195ادامه ساز وآواز (3)محمدرضا شجریان134
46194ادامه ساز وآواز (2)محمدرضا شجریان135
46193ادامه ساز وآواز (1)محمدرضا شجریان136
46192چهارمضراب بیداد (2)محمدرضا شجریان137
46191چهارمضراب بیداد (1)محمدرضا شجریان138
46190برگرفته از ردیف (2)محمدرضا شجریان139
46189برگرفته از ردیف (1)محمدرضا شجریان140
46188سازوآواز (3)محمدرضا شجریان141
46187سازوآواز (2)محمدرضا شجریان142
46186سازوآواز (1)محمدرضا شجریان143
46185لیلی ومجنون فرود (3)محمدرضا شجریان144
46184لیلی ومجنون فرود (2)محمدرضا شجریان145
46183لیلی ومجنون فرود (1)محمدرضا شجریان146
46182تصنیف بت چین (3)محمدرضا شجریان147
46181تصنیف بت چین (2)محمدرضا شجریان148
46180تصنیف بت چین (1)محمدرضا شجریان149
46179ادامه ساز و آواز (2)محمدرضا شجریان150
46178ادامه ساز و آواز (1)محمدرضا شجریان151
46177چهارمضراب (2)محمدرضا شجریان152
46176چهارمضراب (1)محمدرضا شجریان153
46175ادامه آواز (3)محمدرضا شجریان154
46174ادامه آواز (2)محمدرضا شجریان155
46173ادامه آواز (1)محمدرضا شجریان156
46172چهارمضراب ترکمحمدرضا شجریان157
46171تار (2)محمدرضا شجریان158
46170تار (1)محمدرضا شجریان159
46169آواز و تار (3)محمدرضا شجریان160
46168آواز و تار (2)محمدرضا شجریان161
46167آواز و تار (1)محمدرضا شجریان162
46166قطعه ضربی راست (3)محمدرضا شجریان163
46165قطعه ضربی راست (2)محمدرضا شجریان164
46164قطعه ضربی راست (1)محمدرضا شجریان165
46163تکنوازی تار (3)محمدرضا شجریان166
46162تکنوازی تار (2)محمدرضا شجریان167
46161تکنوازی تار (1)محمدرضا شجریان168
46160راست پنجگاه (2)محمدرضا شجریان169
46159راست پنجگاه (1)محمدرضا شجریان170
46158بگذار تا بگرییم (3)محمدرضا شجریان171
46157بگذار تا بگرییم (2)محمدرضا شجریان172
46156بگذار تا بگرییم (1)محمدرضا شجریان173
46155آواز شور (2)محمدرضا شجریان174
46154آواز شور (1)محمدرضا شجریان175
46153آواز شور ابوعطا (3)محمدرضا شجریان176
46152آواز شور ابوعطا (2)محمدرضا شجریان177
46151آواز شور ابوعطا (1)محمدرضا شجریان178
46150ضربی ای ساربان (3)محمدرضا شجریان179
46149ضربی ای ساربان (2)محمدرضا شجریان180
46148ضربی ای ساربان (1)محمدرضا شجریان181
46147چهارمضراب ابوعطا (2)محمدرضا شجریان182
46146چهارمضراب ابوعطا (1)محمدرضا شجریان183
46145چهار مضراب (3)محمدرضا شجریان184
46144چهار مضراب (2)محمدرضا شجریان185
46143چهار مضراب (1)محمدرضا شجریان186
46142قرچه و سلمک (2)محمدرضا شجریان187
46141قرچه و سلمک (1)محمدرضا شجریان188
46140ادامه سازوآواز (3)محمدرضا شجریان189
46139ادامه سازوآواز (2)محمدرضا شجریان190
46138ادامه سازوآواز (1)محمدرضا شجریان191
46137سلمکمحمدرضا شجریان192
46136درآمد شور (2)محمدرضا شجریان193
46135درآمد شور (1)محمدرضا شجریان194
46134سازوآواز (3)محمدرضا شجریان195
46133سازوآواز (2)محمدرضا شجریان196
46132سازوآواز (1)محمدرضا شجریان197
46131قطعه ضربی (2)محمدرضا شجریان198
46130قطعه ضربی (1)محمدرضا شجریان199
46129سلو تار (2)محمدرضا شجریان200
46128سلو تار (1)محمدرضا شجریان201
46097آوازمثنوی همایون (4)محمدرضا شجریان202
46096آوازمثنوی همایون (3)محمدرضا شجریان203
46095آوازمثنوی همایون (2)محمدرضا شجریان204
46094آوازمثنوی همایون (1)محمدرضا شجریان205
46093آوازدیلمان همایون(3)محمدرضا شجریان206
46092آوازدیلمان همایون(2)محمدرضا شجریان207
46091آوازدیلمان همایون(1)محمدرضا شجریان208
46090ادامه آوازبختیاری(3)محمدرضا شجریان209
46089ادامه آوازبختیاری(2)محمدرضا شجریان210
46088ادامه آوازبختیاری(1)محمدرضا شجریان211
46087ادامه آواز رهاب (2)محمدرضا شجریان212
46086ادامه آواز رهاب (1)محمدرضا شجریان213
46085ادامه آواز قرایی (3)محمدرضا شجریان214
46084ادامه آواز قرایی (2)محمدرضا شجریان215
46083ادامه آواز قرایی (1)محمدرضا شجریان216
46082ادامه آواز حصار (2)محمدرضا شجریان217
46081ادامه آواز حصار (1)محمدرضا شجریان218
46080ادامه آواز چکاوک (3)محمدرضا شجریان219
46079ادامه آواز چکاوک (2)محمدرضا شجریان220
46078ادامه آواز چکاوک (1)محمدرضا شجریان221
46077ساز و آواز همایون (3)محمدرضا شجریان222
46076ساز و آواز همایون (2)محمدرضا شجریان223
46075ساز و آواز همایون (1)محمدرضا شجریان224
46074تکنوازی سنتور (4)محمدرضا شجریان225
46073تکنوازی سنتور (3)محمدرضا شجریان226
46072تکنوازی سنتور (2)محمدرضا شجریان227
46071تکنوازی سنتور (1)محمدرضا شجریان228
46070پیمانه عشق (3)محمدرضا شجریان229
46069پیمانه عشق (2)محمدرضا شجریان230
46068پیمانه عشق (1)محمدرضا شجریان231
46067ضیافت (3)محمدرضا شجریان232
46066ضیافت (2)محمدرضا شجریان233
46065ضیافت (1)محمدرضا شجریان234
46064عروسیمحمدرضا شجریان235
46063خیالمحمدرضا شجریان236
46062تارو پودمحمدرضا شجریان237
46061گلچهره (دلشدگان)محمدرضا شجریان238
46060مرثیه و دعا (3)محمدرضا شجریان239
46059مرثیه و دعا (2)محمدرضا شجریان240
46058مرثیه و دعا (1)محمدرضا شجریان241
46057گلچهره (3)محمدرضا شجریان242
46056گلچهره (2)محمدرضا شجریان243
46055گلچهره (1)محمدرضا شجریان244
46054مارش عزا (3)محمدرضا شجریان245
46053مارش عزا (2)محمدرضا شجریان246
46052مارش عزا (1)محمدرضا شجریان247
46051وداعمحمدرضا شجریان248
46050همدلیمحمدرضا شجریان249
46049مرثیه (2)محمدرضا شجریان250
46048مرثیه (1)محمدرضا شجریان251
46047تارو پود (3)محمدرضا شجریان252
46046تارو پود (2)محمدرضا شجریان253
46045تارو پود (1)محمدرضا شجریان254
46044بازگشت (2)محمدرضا شجریان255
46043بازگشت (1)محمدرضا شجریان256
46042غلام چشم (3)محمدرضا شجریان257
46041غلام چشم (2)محمدرضا شجریان258
46040غلام چشم (1)محمدرضا شجریان259
46039عروج (2)محمدرضا شجریان260
46038عروج (1)محمدرضا شجریان261
46037تصنیف امید عشق (3)محمدرضا شجریان262
46036تصنیف امید عشق (2)محمدرضا شجریان263
46035تصنیف امید عشق (1)محمدرضا شجریان264
46034پاسبان حرم دل (3)محمدرضا شجریان265
46033پاسبان حرم دل (2)محمدرضا شجریان266
46032پاسبان حرم دل (1)محمدرضا شجریان267
46031خاطرهمحمدرضا شجریان268
46030رویای تنبکمحمدرضا شجریان269
46029امید عشق (3)محمدرضا شجریان270
46028امید عشق (2)محمدرضا شجریان271
46027امید عشق (1)محمدرضا شجریان272
46026تصنیف دلشدگان (3)محمدرضا شجریان273
46025تصنیف دلشدگان (2)محمدرضا شجریان274
46024تصنیف دلشدگان (1)محمدرضا شجریان275
46023دلشدگانمحمدرضا شجریان276
46022نغمه اصفهان (3)محمدرضا شجریان277
46021نغمه اصفهان (2)محمدرضا شجریان278
46020نغمه اصفهان (1)محمدرضا شجریان279
46019ساز و آواز بیات (2)محمدرضا شجریان280
46018ساز و آواز بیات (1)محمدرضا شجریان281
46017قطعه ضربی تار (2)محمدرضا شجریان282
46016قطعه ضربی تار (1)محمدرضا شجریان283
46015چهارمضراب (2)محمدرضا شجریان284
46014چهارمضراب (1)محمدرضا شجریان285
46013آوازوچهارمضراب (3)محمدرضا شجریان286
46012آوازوچهارمضراب (2)محمدرضا شجریان287
46011آوازوچهارمضراب (1)محمدرضا شجریان288
46010تصنیف قدیمی نوا (3)محمدرضا شجریان289
46009تصنیف قدیمی نوا (2)محمدرضا شجریان290
46008تصنیف قدیمی نوا (1)محمدرضا شجریان291
46007سازو آواز نغمه (3)محمدرضا شجریان292
46006سازو آواز نغمه (2)محمدرضا شجریان293
46005سازو آواز نغمه (1)محمدرضا شجریان294
46004ساز وآواز پروانه (3)محمدرضا شجریان295
46003ساز وآواز پروانه (2)محمدرضا شجریان296
46002ساز وآواز پروانه (1)محمدرضا شجریان297
46001چهارمضراب راست (4)محمدرضا شجریان298
46000چهارمضراب راست (3)محمدرضا شجریان299
45999چهارمضراب راست (2)محمدرضا شجریان300
45998چهارمضراب راست (1)محمدرضا شجریان301
45997پیش درآمد راست (4)محمدرضا شجریان302
45996پیش درآمد راست (3)محمدرضا شجریان303
45995پیش درآمد راست (2)محمدرضا شجریان304
45994پیش درآمد راست (1)محمدرضا شجریان305
45993ما را همه شب (2)محمدرضا شجریان306
45992ما را همه شب (1)محمدرضا شجریان307
45991چهره به چهره (4)محمدرضا شجریان308
45990چهره به چهره (3)محمدرضا شجریان309
45989چهره به چهره (2)محمدرضا شجریان310
45988چهره به چهره (1)محمدرضا شجریان311
45987سازوآواز مجلسی (3)محمدرضا شجریان312
45986سازوآواز مجلسی (2)محمدرضا شجریان313
45985سازوآواز مجلسی (1)محمدرضا شجریان314
45984سازوآواز نهیب (3)محمدرضا شجریان315
45983سازوآواز نهیب (2)محمدرضا شجریان316
45982سازوآواز نهیب (1)محمدرضا شجریان317
45981سازوآواز نهفت (3)محمدرضا شجریان318
45980سازوآواز نهفت (2)محمدرضا شجریان319
45979سازوآواز نهفت (1)محمدرضا شجریان320
45978قطعه ضربی (3)محمدرضا شجریان321
45977قطعه ضربی (2)محمدرضا شجریان322
45976قطعه ضربی (1)محمدرضا شجریان323
45975آواز بیات راجه (2)محمدرضا شجریان324
45974آواز بیات راجه (1)محمدرضا شجریان325
45973آوازوفرود به نوا (3)محمدرضا شجریان326
45972آوازوفرود به نوا (2)محمدرضا شجریان327
45971آوازوفرود به نوا (1)محمدرضا شجریان328
45970ساز وآواز نوا (4)محمدرضا شجریان329
45969ساز وآواز نوا (3)محمدرضا شجریان330
45968ساز وآواز نوا (2)محمدرضا شجریان331
45967ساز وآواز نوا (1)محمدرضا شجریان332
45966بداهه نوازی در نوا (2)محمدرضا شجریان333
45965بداهه نوازی در نوا (1)محمدرضا شجریان334
45964تکنوازی در نوا (3)محمدرضا شجریان335
45963تکنوازی در نوا (2)محمدرضا شجریان336
45962تکنوازی در نوا (1)محمدرضا شجریان337
45961نستاری (2)محمدرضا شجریان338
45960نستاری (1)محمدرضا شجریان339
45959قطعه نستاری (3)محمدرضا شجریان340
45958قطعه نستاری (2)محمدرضا شجریان341
45957قطعه نستاری (1)محمدرضا شجریان342
45956تصنیف هلاک من (2)محمدرضا شجریان343
45955تصنیف هلاک من (1)محمدرضا شجریان344
45954سازو آواز قرچه (2)محمدرضا شجریان345
45953سازو آواز قرچه (1)محمدرضا شجریان346
45952ادامه سازوآوازمحمدرضا شجریان347
45951چهارمضراب عشاقمحمدرضا شجریان348
45950ادامه آواز بیداد (2)محمدرضا شجریان349
45949ادامه آواز بیداد (1)محمدرضا شجریان350
45948چهارمضراب بیدادمحمدرضا شجریان351
45947سازو اواز همایون (2)محمدرضا شجریان352
45946سازو اواز همایون (1)محمدرضا شجریان353
45945چهارمضراب بیدادمحمدرضا شجریان354
45944پیش درآمد همایون (3)محمدرضا شجریان355
45943پیش درآمد همایون (2)محمدرضا شجریان356
45942پیش درآمد همایون (1)محمدرضا شجریان357
45941تصنیف یادباد (3)محمدرضا شجریان358
45940تصنیف یادباد (2)محمدرضا شجریان359
45939تصنیف یادباد (1)محمدرضا شجریان360
45938ادامه سازوآواز (3)محمدرضا شجریان361
45937ادامه سازوآواز (2)محمدرضا شجریان362
45936ادامه سازوآواز (1)محمدرضا شجریان363
45935قطعه سوزوگداز (3)محمدرضا شجریان364
45934قطعه سوزوگداز (2)محمدرضا شجریان365
45933قطعه سوزوگداز (1)محمدرضا شجریان365
45932سازوآواز (3)محمدرضا شجریان367
45931سازوآواز (2)محمدرضا شجریان368
45930سازوآواز (1)محمدرضا شجریان369
45929مقدمه (2)محمدرضا شجریان370
45928مقدمه (1)محمدرضا شجریان371
45898تصنیف تند تند (3)محمدرضا شجریان372
45897تصنیف تند تند (2)محمدرضا شجریان373
45896تصنیف تند تند (1)محمدرضا شجریان374
45895تصنیف نه قدرت (3)محمدرضا شجریان375
45894تصنیف نه قدرت (2)محمدرضا شجریان376
45893تصنیف نه قدرت (1)محمدرضا شجریان377
45892تصنیف دوش دوش (2)محمدرضا شجریان378
45891تصنیف دوش دوش (1)محمدرضا شجریان379
45890تصنیف از کفم رها (3)محمدرضا شجریان380
45889تصنیف از کفم رها (2)محمدرضا شجریان381
45888تصنیف از کفم رها (1)محمدرضا شجریان382
45887محمدرضا شجریان383
45886تصنیف آرام جان (3)محمدرضا شجریان384
45885تصنیف آرام جان (2)محمدرضا شجریان385
45884تصنیف آرام جان (1)محمدرضا شجریان386
45883تکنوازی سه تار (2)محمدرضا شجریان387
45882تکنوازی سه تار (1)محمدرضا شجریان388
45881سازو آواز قفقاز (3)محمدرضا شجریان389
45880سازو آواز قفقاز (2)محمدرضا شجریان390
45879سازو آواز قفقاز (1)محمدرضا شجریان391
45878ساز و آواز (3)محمدرضا شجریان392
45877ساز و آواز (2)محمدرضا شجریان393
45876ساز و آواز (1)محمدرضا شجریان394
45875پیش درآمد افشاری (3)محمدرضا شجریان395
45874پیش درآمد افشاری (2)محمدرضا شجریان396
45873پیش درآمد افشاری (1)محمدرضا شجریان397
45872جامه داران (2)محمدرضا شجریان398
45871جامه داران (1)محمدرضا شجریان399
45870چهارمضراب جامه داران (3)محمدرضا شجریان400
45869چهارمضراب جامه داران (2)محمدرضا شجریان401
45868چهارمضراب جامه داران (1)محمدرضا شجریان402
45867مضراب عراق (2)محمدرضا شجریان403
45866مضراب عراق (1)محمدرضا شجریان404
45865ساز وآواز عراق (4)محمدرضا شجریان405
45864ساز وآواز عراق (3)محمدرضا شجریان406
45863ساز وآواز عراق (2)محمدرضا شجریان407
45862ساز وآواز عراق (1)محمدرضا شجریان408
45861ساز و آواز (3)محمدرضا شجریان409
45860ساز و آواز (2)محمدرضا شجریان410
45859ساز و آواز (1)محمدرضا شجریان411
45858سازو آواز (4)محمدرضا شجریان412
45857سازو آواز (3)محمدرضا شجریان413
45856ساز و آواز باران (4)محمدرضا شجریان414
45855ساز و آواز باران (3)محمدرضا شجریان415
45854ساز و آواز باران (2)محمدرضا شجریان416
45853ساز و آواز باران (1)محمدرضا شجریان417
45852ساز و آواز (2)محمدرضا شجریان418
45851ساز و آواز (1)محمدرضا شجریان419
45850نوای نی (4)محمدرضا شجریان420
45849نوای نی (3)محمدرضا شجریان421
45848نوای نی (2)محمدرضا شجریان422
45847نوای نی (1)محمدرضا شجریان423
45846مقدمه دشتی (2)محمدرضا شجریان424
45845مقدمه دشتی (1)محمدرضا شجریان425
45844دیدی ای مه (4)محمدرضا شجریان426
45843دیدی ای مه (3)محمدرضا شجریان427
45842دیدی ای مه (2)محمدرضا شجریان428
45841دیدی ای مه (1)محمدرضا شجریان429
45840چهارمضراب عشاق (2)محمدرضا شجریان430
45839چهارمضراب عشاق (1)محمدرضا شجریان431
45838آه باران (4)محمدرضا شجریان432
45837آه باران (3)محمدرضا شجریان433
45836آه باران (2)محمدرضا شجریان434
45835آه باران (1)محمدرضا شجریان435
34687ملکامحمدرضا شجریان436
34000ربنامحمدرضا شجریان437
33641جان جهان (بی کلام 2)محمدرضا شجریان438
33640جان جهان (بی کلام 1)محمدرضا شجریان439
33639جان جهان (2)محمدرضا شجریان440
33638جان جهان (1)محمدرضا شجریان441
33571چون تو جانان منی (3)محمدرضا شجریان442
33570چون تو جانان منی (2)محمدرضا شجریان443
33569چون تو جانان منی (1)محمدرضا شجریان444
33568بی تو به سر نمی شود (3)محمدرضا شجریان445
33567بی تو به سر نمی شود (2)محمدرضا شجریان446
33566بی تو به سر نمی شود (1)محمدرضا شجریان447
33565بی همگان به سر شود (2)محمدرضا شجریان448
33564بی همگان به سر شود (1)محمدرضا شجریان449
33563با من صنما (2)محمدرضا شجریان450
33562با من صنما (1)محمدرضا شجریان451

 
لازم به ذکر است به محض منتشر شدن سایر پیشوازهای ایشون کدهای بعدی در این مطلب به روز رسانی خواهد شد.پس همراه ما باشید.

برچسب ها :
اشتراک گذاری مطلب

تاکنون 4 نظر ثبت شده است.

  1. کد آهنگ استاد شجریان بنام ساقی بیا که عشق بنا میکند بلند وانکس که گفت قصه ما هم زما شنید درخواست کد آهنگ مورد نظر را دارم

  2. ترانه شوق جدایی

  3. درخواست کد اهنگ ایران ای سرای امید رادارم

  4. کد آهنگ استاد شجریان بنام -ازمن رمقی به سعی ساقی مانده است درخواست کدآهنگ مورد نظر رادارم

باز نشر مطالب مجله اینترنتی ایما تنها با ذکر نام و آدرس سایت مجاز می باشد .