مجله اینترنتی ایما » بیوگرافی » بیوگرافی بازیگران » زندگی نامه عزت الله وثوق

زندگی نامه عزت الله وثوق

زندگی نامه عزت الله وثوق

زندگی نامه عزت الله وثوق

زندگی نامه عزت الله وثوق : استاد عزت الله وثوق متولد ۱۲۹۳درباکو پس ازفارغ التحصیل ازکنسرواتور باکو شعله آواز در۱۳۱۱قسمت باریتون وفارغ التحصیل ازمدرسه هنرهای دراماتیک باکو درسال ۱۳۰۹به ایران آمد وی ازسال ۱۳۱۲تئاترهای زیادی بازی کرد . وازسال ۱۳۳۰تا۱۳۵۱به بازیگری درسینما پرداخت در۱۳۷۰درگذشت.گروه : هنررشته : هنرهای نمایشیگرایش :

بازیگریوالدین و انساب : پدر واجدادعزت الله وثوق ازایرانیان مهاجر به باکو بوده اند.تحصیلات رسمی و حرفه ای : استاد عزت الله وثوق پس ازفارغ التحصیلی در۱۳۱۱ازکنسرواتور باکو شعله آواز قسمت باریتون وفارغ التحصیل ازمدسه هنرهای دراماتیک باکو به ایران آمد. وی درکلاس هنرپیشگی مو؟ به شهرداری تهران تحت نظرعلی

دریابیگی تحصیل کردواولین دوره هنرستان هنرپیشگی ایران راباخذ دیپلم باموفقیت طی کرد. خاطرات تحصیل بازگشت استاد عزت الله وثوق به وطن اصلی خود ایران وتحصیل درمدرسه هنرپیشگی شهرداری تهران ونیز زنگی درفضای ایران وی رابرای خلق اثار آینده خود پرورش داد.فعالیتهای ضمن تحصیل : استاد عزت الله وثوق درحین

تحصیل درشته بازیگری وتئاتر به مشاهده تئاتر وفیلم های سینمایی به طور حرفه ای می پرداخت.استادان و مربیان : مهمترین استاد عزت الله وثوق درتئاتر استاد علی دریابیگی درمدرسه هنر پیشگی شهرداری تهران بوده است.وقایع میانسالی : استاد عزت الله وثوق ازسال ۱۳۱۲بازی درتئاتر درتهران را آغاز کرد وی ازسال۱۳۳۰وارد عرصه سینما شد وبافیلم شب نشینی درجهنم مشهور شد.زمان و علت فوت : استاد عزت الله وثوق

عهدسلطنت محمد رضاشاه پهلوی درایران سرمشق بوده است.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : استاد عزت الله وثوق در کنار بازیگری به مطالعه اثاری سینمای نمایشنامه وتماشای حرفه ای آثار سینمایی وتئاتر می پرداخت.آرا و گرایشهای خاص : استاد عزت الله وثوق بیشتر درفیلمهای کوچه بازاری وحادثه ای به بازیگری می پرداخت وگاه نیز درفیلم های هنری نیز حضور می یافت.

آثار عزت الله وثوق :

، جاهل محل ۱۳۴۳   ، سه تا نخاله ۱۳۴۴،  آخرین شب ۱۳۳۴،  آرشین مالالان ، اشک شوق ۱۳۴۱، اشک شوق ۱۳۴۱ ، افسونگر ، اقاموچول ۱۳۴۵،باباکوهی ۱۳۴۸،باباکوهی ۱۳۴۸،بازگشت ۱۳۳۲،بوسه مادر،پز دادن به درد نمی خورد،تارتوف، تهران می رقصد ۱۳۴۸،تهران می رقصد ۱۳۴۸،جاده تبهکاران ۱۳۴۷،جاهل محل ۱۳۴۳،حاجی جبار درپاریس ۱۳۳۹،حسن جنی،دختر همسایه ۱۳۴۰، دختر همسایه ۱۳۴۰، راهزنان،ستارگان می درخشند ۱۳۳۹،سه تا نخاله ۱۳۴۴     ،  سه تابزن

اشتراک گذاری مطلب

باز نشر مطالب مجله اینترنتی ایما تنها با ذکر نام و آدرس سایت مجاز می باشد .