اس ام اس

متن تبریک روز دختر

متن تبریک روز دختر

متن تبریک روز دختر،اس ام اس روز دختر تو ببین، وحشی چشمان توأم دختر خوب که چنین بی سر و سامان توأم دختر خوب خوشترین …

ادامه مطلب

اس ام اس شب بخیر گفتن (۲)

اس ام اس شب بخیر گفتن (۲)

اس ام اس شب بخیر گفتن (۲) پروردگارا به من دانشی ببخش تاروياےهيچکس رانابودنکنم وبراےقلب،تمامےانسانها ارزش قائل شوم تابزرگترشدنم به انسانترشدنم معنا دهد شبتون ارام …

ادامه مطلب