اصول و فروع دین

اعمالی که نماز را باطل می کند

اعمالی که نماز را باطل می کند

پرسش و پاسخ هایی در مورد باطل شدن نماز واژه صلاة (نماز) به همراه مشتقاتش ۹۸ بار در قرآن تکرار شده است و چنان جایگاه ممتازی دارد که در بسیاری از آیات به عنوان مهمترین و اولین عمل فردی و اجتماعی مؤمنین در کنار ایمان ذکر شده است؛ از سوی دیگر …

ادامه مطلب

نمازشکسته ;نحوه خواندن و شرایط لازم برای شکستن نماز چیست ؟

نمازشکسته ;نحوه خواندن و شرایط لازم برای شکستن نماز چیست ؟

مسافر چه کسی است؟ زمانی که فردی ۸ فرسخ (هر فرسخ بین ۵ تا ۵/۵ کیلومتر است) معادل ۴۵ کیلومتر را به صورت رفت و برگشت از شهر خود دور شود و قصد اقامت ده روزه یا بیشتر نداشته باشد مسافر به حساب می‌آید. نماز شکسته در قرآن خداوند در …

ادامه مطلب