خانه » آهنگ پیشواز » آهنگ پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی

آهنگ پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی

آهنگ پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی

آهنگ پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی

آهنگ پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی شامل تمام کد آهنگ های پیشواز فریدون آسرایی خواننده خوش صدا و پرطرفدار .
در صورت نبود کد آهنگ پیشواز درخواستی شما در ایرانسل لطفا در نظرات نام آهنگ را اعلام بفرمایید تا پس از چک کردن شما را از بود یا نبود آهنگ پیشواز درخواستی مطلع کنیم .

آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی

برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

شما می توانید با شماره ۷۷۷ تماس گرفته و با دنبال کردن منوهای آن آهنگ مورد نظر خود را انتخاب و تعویض نمایید

پیشوازهای منتشر شده اپراتور ایرانسل از فریدون آسرایی :

نام خواننده کد پیشواز
کمک کن فرزاد فرزین و فریدون آسرایی ۵۵۱۱۱۸۸۴
کمک کن2 فرزاد فرزین و فریدون آسرایی ۵۵۱۱۱۸۸۵
کمک کن3 فرزاد فرزین و فریدون آسرایی ۵۵۱۱۱۸۸۶
خونه به دوش فریدون آسرایی ۳۳۱۲۱۴۵
خونه به دوش قطعه 2 فریدون آسرایی ۳۳۱۲۱۴۶
گل ناز فریدون آسرایی ۳۳۱۲۱۴۷
گل ناز قطعه 2 فریدون آسرایی ۳۳۱۲۱۴۸
فاصله ها فریدون آسرایی ۳۳۱۲۱۴۹
دوست دارم فریدون آسرایی ۳۳۱۲۱۵۰
دوست دارم قطعه 2 فریدون آسرایی ۳۳۱۲۱۵۱
دوست دارم قطعه 3 فریدون آسرایی ۳۳۱۲۱۵۲
خاطره ها فریدون آسرایی ۳۳۱۲۱۵۳
خاطره قطعه 2 فریدون آسرایی ۳۳۱۲۱۵۴
خوشگل عاشق فریدون آسرایی ۳۳۱۲۱۵۵
خوشگل عاشق قطعه 2 فریدون آسرایی ۳۳۱۲۱۵۶
سرباز آخر فریدون آسرایی ۳۳۱۳۶۷۷
سریال یکی بود یکی نبود فریدون آسرایی ۲۲۱۱۵۹۹
راه شب فریدون آسرایی ۲۲۱۱۷۶۶
سریال بچه های نسبتا بد فریدون آسرایی ۲۲۱۲۱۹۰
لحظه آخر فریدون آسرایی ۲۲۱۲۱۹۱
رنگ چشمات فریدون آسرایی ۲۲۱۲۲۷۱
تو به داد من برس فریدون آسرایی ۴۹۱۴۱۵
لحظه های عاشقانه فریدون آسرایی ۴۹۱۴۱۶
عشق یعنی فریدون آسرایی ۳۳۱۸۰۹۸
یاد تومی افتم فریدون آسرایی ۳۳۱۸۰۹۹
ستاره فریدون آسرایی ۳۳۱۸۱۰۰
جاذبه فریدون آسرایی ۳۳۱۸۱۰۱
هنوزم چشمای تو فریدون آسرایی ۳۳۱۸۱۰۲
یادش بخیر فریدون آسرایی ۳۳۱۸۱۰۳
ببخشید فریدون آسرایی ۳۳۱۸۱۰۴
پشیمونی فریدون آسرایی ۳۳۱۸۱۰۵
فراموش کن فریدون آسرایی ۳۳۱۸۱۰۶
قهوه خانه ها فریدون آسرایی ۳۳۱۸۱۰۷
ستاره فریدون آسرایی ۲۲۱۲۵۷۴
سنگدل فریدون آسرایی ۵۵۱۱۱۸۸۷
سنگدل2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۱۸۸۸
سنگدل3 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۱۸۸۹
نیستی فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۲۲
عاشقتم هنوز فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۲۳
عاشقتم هنوز2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۲۴
چشمات ماله منه2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۲۵
داره بارون میاد فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۲۶
داره بارون میاد2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۲۷
احساس عاشقی فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۲۸
احساس عاشقی2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۲۹
گریه میکنم برات فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۳۰
حالت چطوره عشقم فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۳۱
حالت چطوره عشقم2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۳۲
تسکین فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۳۳
تسکین2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۳۴
تصویر فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۳۵
تصویر2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۳۶
تازگیا فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۳۷
از اول فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۳۸
دلتنگیام فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۳۹
دلتنگیام2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۴۰
فصل عاشقی فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۴۱
فصل عاشقی2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۴۲
حال منو عوض کنید فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۴۳
حال منو عوض کنید2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۴۴
حال منو عوض کنید3 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۴۵
مستی فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۴۶
ناتموم فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۴۷
ناتموم2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۴۸
پشت شیشه های دنیا فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۴۹
پشت شیشه های دنیا2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۵۰
صبرو قرارم فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۵۱
صبرو قرارم2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۵۲
ساز بارون فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۵۳
ساز بارون2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۵۴
تو به داد من برس فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۵۵
تو به داد من برس2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۵۶
تو نیستی فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۵۷
وقتشه فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۵۸
وقتشه2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۵۹
وقتشه3 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۶۰
روزای روشن فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۶۱
روزای روشن2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۶۲
بگوکه عاشق منی فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۶۳
بگوکه عاشق منی2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۶۴
خداحافظ تهران فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۶۵
خداحافظ تهران2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۶۶
خداحافظ تهران3 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۲۷۶۷
نیسـتی فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۵۲
عاشـقتم هنوز فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۵۳
عاشـقتم هنوز2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۵۴
چشمـات ماله منه2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۵۵
داره بارون میـاد فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۵۶
داره بارون میاد 2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۵۷
احساس عـاشقی فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۵۸
احساس عاشقی 2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۵۹
گریه می کنم برات فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۶۰
حالت چطوره عشـقم فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۶۱
حالت چطوره عشقم 2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۶۲
تسـکین فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۶۳
تسکین 2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۶۴
تصـویر فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۶۵
تصویر 2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۶۶
تازگیـا فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۶۷
از اول فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۶۸
دلتنـگیام فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۶۹
دلتنگیام 2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۷۰
فصل عاشـقی فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۷۱
فصل عاشقی 2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۷۲
حـال منو عوض کنید فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۷۳
حال منو عوض کنید 2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۷۴
حال منو عوض کنید 3 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۷۵
مسـتی فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۷۶
ناتمـوم فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۷۷
ناتموم 2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۷۸
پشت شیشه های دنیـا فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۷۹
پشت شیشه های دنیـا2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۸۰
صبر و قرارم فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۸۱
صبر و قرارم2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۸۲
سـاز بارون فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۸۳
سـاز بارون2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۸۴
تو به داد مـن برس فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۸۵
تو به داد من برس 2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۸۶
تو نیسـتی فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۸۷
وقتشـه فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۸۸
وقتشه 2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۸۹
وقتشه 3 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۹۰
روزای روشـن فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۹۱
روزای روشن 2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۹۲
بگوکه عاشـق منی فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۹۳
بگو که عاشق منی2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۹۴
خـداحافظ تهران فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۹۵
خداحافظ تهران 2 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۹۶
خداحافظ تهران 3 فریدون آسرایی ۵۵۱۱۴۰۹۷
سلام فریدون آسرایی ۳۳۱۲۶۹۶
گل مریم فریدون آسرایی ۳۳۱۲۶۹۷
طاقت بیار فریدون آسرایی ۳۳۱۲۶۹۸
مسافر فریدون آسرایی ۳۳۱۲۶۹۹
تو آرومی فریدون آسرایی ۳۳۱۲۷۰۰
آینه فریدون آسرایی ۳۳۱۲۷۰۱
کشف تو فریدون آسرایی ۳۳۱۲۷۰۲
رویا فریدون آسرایی ۳۳۱۲۷۰۳
بی‌ تو فریدون آسرایی ۳۳۱۲۷۰۴
خاطرات گم شده فریدون آسرایی ۳۳۱۲۷۰۵
سلام فریدون آسرایی و محمد علیزاده ۲۲۱۲۰۲۰

لازم به ذکر است به محض منتشر شدن سایر پیشوازهای ایشون کدهای بعدی در این مطلب به روز رسانی خواهد شد.پس همراه ما باشید.

.
اشتراک گذاری مطلب

تاکنون یک نظر ثبت شده است.

  1. کد پیشواز ایرانسل ای عشق از آقای فریدون آسرایی لطفا

باز نشر مطالب مجله اینترنتی ایما تنها با ذکر نام و آدرس سایت مجاز می باشد .