آهنگ پیشواز همراه اول غلامحسین بنان

آهنگ پیشواز همراه اول غلامحسین بنان

آهنگ پیشواز همراه اول غلامحسین بنان شامل تمام کد آهنگ های پیشواز غلامحسین بنان خواننده خوش صدا و پرطرفدار .

در صورت نبود کد آهنگ پیشواز درخواستی شما در همراه اول لطفا در نظرات نام آهنگ را اعلام بفرمایید تا پس از چک کردن شما را از بود یا نبود آهنگ پیشواز درخواستی مطلع کنیم .

آهنگ پیشواز ایرانسل غلامحسین بنان

مشترک گرامی: شما در عین حال می توانید از طریق شماره گیری *۱۰*۲۲# و یا ارسال کد آهنگ
مورد نظر از طریق پیامک به شماره ۸۹۸۹، از این سرویس بهره مند شوید.

پیشوازهای منتشر شده اپراتور همراه اول از غلامحسین بنان :

# پخش نام خواننده کد پیشواز دانلود زنگ موبایل
1
به عشق یار ۱ غلامحسین بنان 78767 دانلود
2
به عشق یار غلامحسین بنان 78766 دانلود
3
اتشین لاله ۱ غلامحسین بنان 78765 دانلود
4
اتشین لاله غلامحسین بنان 78764 دانلود
5
خوشه چین-استادبنان غلامحسین بنان 77985 دانلود
6
تصنیف چشم فنانش غلامحسین بنان 61000 دانلود
7
تصنیف دل سوخته غلامحسین بنان 61001 دانلود
8
دستگاه همایون دو غلامحسین بنان 60999 دانلود
9
دستگاه همایون غلامحسین بنان 60997 دانلود
10
دستگاه همایون یک غلامحسین بنان 60998 دانلود
11
تصنیف ای آتشین لاله غلامحسین بنان 60996 دانلود
12
دیشب غلامحسین بنان 60995 دانلود
13
تصنیف ساقی بیا غلامحسین بنان 60994 دانلود
14
آواز در دستگاه نوا غلامحسین بنان 60991 دانلود
15
دستگاه ماهور دو غلامحسین بنان 60987 دانلود
16
تصنیف هستی چه بود غلامحسین بنان 60989 دانلود
17
دستگاه ماهور یک غلامحسین بنان 60986 دانلود
18
دستگاه ماهور سه غلامحسین بنان 60988 دانلود
19
تصنیف از یاد رفته غلامحسین بنان 60985 دانلود
20
تصنیف گل صحرایی غلامحسین بنان 60984 دانلود
21
تصنیف گوشه نشین غلامحسین بنان 60983 دانلود
22
تصنیف جهان گذران غلامحسین بنان 60982 دانلود
23
دستگاه ماهور چهار غلامحسین بنان 60981 دانلود
24
دستگاه ماهور دو غلامحسین بنان 60979 دانلود
25
دستگاه ماهور سه غلامحسین بنان 60980 دانلود
26
دستگاه ماهور یک غلامحسین بنان 60978 دانلود
27
تصنیف بیاد شیراز غلامحسین بنان 60975 دانلود
28
تصنیف امید دل غلامحسین بنان 60977 دانلود
29
دستگاه شور غلامحسین بنان 60976 دانلود
30
شور،تاجبخش و وزیری غلامحسین بنان 60974 دانلود
31
دستگاه شور، تار فروغ غلامحسین بنان 60973 دانلود
32
دستگاه شور،تار شهناز غلامحسین بنان 60972 دانلود
33
مرکب خوانی غلامحسین بنان 60970 دانلود
34
تصنیف آرزوی دل غلامحسین بنان 60969 دانلود
35
تصنیف شب دو غلامحسین بنان 60968 دانلود
36
دستگاه سه گاه غلامحسین بنان 60967 دانلود
37
سه گاه دو غلامحسین بنان 60966 دانلود
38
سه گاه غلامحسین بنان 60965 دانلود
39
اجرای خصوصی (۲) غلامحسین بنان 60964 دانلود
40
سه گاه اجرای خصوصی غلامحسین بنان 60963 دانلود
41
مرکب خوانی سه غلامحسین بنان 60962 دانلود
42
تصنیف جام جم دو غلامحسین بنان 60961 دانلود
43
تصنیف جام جم غلامحسین بنان 60960 دانلود
44
تصنیف شب شادی غلامحسین بنان 60959 دانلود
45
آواز حدی و پهلوی غلامحسین بنان 60957 دانلود
46
دستگاه سه گاه چهار غلامحسین بنان 60958 دانلود
47
تصنیف صبرم عطا کن غلامحسین بنان 60955 دانلود
48
مرکب خوانی دو غلامحسین بنان 60954 دانلود
49
دستگاه سه گاه سه غلامحسین بنان 60956 دانلود
50
ضربی سه گاه غلامحسین بنان 60953 دانلود
51
دستگاه سه گاه غلامحسین بنان 60952 دانلود
52
مثنوی مخالف غلامحسین بنان 60951 دانلود
53
دور از رخ تابانش غلامحسین بنان 60947 دانلود
54
دستگاه چهارگاه غلامحسین بنان 60946 دانلود
55
دستگاه چهارگاه دو غلامحسین بنان 60948 دانلود
56
تصنیف عاشق غلامحسین بنان 60949 دانلود
57
تصنیف یار رمیده غلامحسین بنان 60945 دانلود
58
تصنیف آشنا سوز غلامحسین بنان 60944 دانلود
59
آواز شوشتری غلامحسین بنان 60940 دانلود
60
آواز شوشتری سه غلامحسین بنان 60943 دانلود
61
تصنیف نوای نی غلامحسین بنان 60939 دانلود
62
مثنوی دشتی غلامحسین بنان 60938 دانلود
63
آواز دشتی پنج غلامحسین بنان 60937 دانلود
64
تصنیف مرغ حق غلامحسین بنان 60936 دانلود
65
آواز دشتی چهار غلامحسین بنان 60935 دانلود
66
آواز در دستگاه شور غلامحسین بنان 60934 دانلود
67
آواز دشتی سه غلامحسین بنان 60933 دانلود
68
آواز دشتی دو غلامحسین بنان 60932 دانلود
69
آواز بیات ترک و تار غلامحسین بنان 60930 دانلود
70
آواز دشتی غلامحسین بنان 60931 دانلود
71
بیات ترک غلامحسین بنان 60929 دانلود
72
آواز بیات ترک دو غلامحسین بنان 60927 دانلود
73
آواز بیات ترک سه غلامحسین بنان 60928 دانلود
74
تصنیف تیر بلا غلامحسین بنان 60925 دانلود
75
آواز بیات ترک غلامحسین بنان 60926 دانلود
76
تصنیف رقص مستانه غلامحسین بنان 60923 دانلود
77
تصنیف شب غلامحسین بنان 60924 دانلود
78
تصنیف بیا ای ساقی غلامحسین بنان 60922 دانلود
79
اجرای خصوصی سه غلامحسین بنان 60921 دانلود
80
اجرای خصوصی دو غلامحسین بنان 60920 دانلود
81
اجرای خصوصی غلامحسین بنان 60919 دانلود
82
مرکب خوانی غلامحسین بنان 60917 دانلود
83
آواز بیات اصفهان غلامحسین بنان 60916 دانلود
84
آواز افشاری دو غلامحسین بنان 60915 دانلود
85
آواز افشاری غلامحسین بنان 60914 دانلود
86
ابوعطا,پیانو محجوبی غلامحسین بنان 60912 دانلود
87
تصنیف دور از وطن غلامحسین بنان 60913 دانلود
88
آواز ابوعطا دو غلامحسین بنان 60911 دانلود
89
ابوعطا غلامحسین بنان 60910 دانلود
90
تصنیف یاری غلامحسین بنان 60909 دانلود
91
آواز ابوعطا غلامحسین بنان 60908 دانلود
92
شب شادی غلامحسین بنان 53104 دانلود
93
امروز مها غلامحسین بنان 53107 دانلود
94
نامه های گمشده غلامحسین بنان 53105 دانلود
95
نامه های گمشده بیکلام غلامحسین بنان 53106 دانلود
96
ساز و آواز ویلن غلامحسین بنان 53099 دانلود
97
ساز و آواز ویلن۲ غلامحسین بنان 53103 دانلود
98
تصنیف شرط ره غلامحسین بنان 53102 دانلود
99
تصنیف شب۲ غلامحسین بنان 53100 دانلود
100
تصنیف شب بیکلام غلامحسین بنان 53101 دانلود
101
تصنیف شب غلامحسین بنان 53098 دانلود
102
بلبل مست غلامحسین بنان 53091 دانلود
103
بلبل مست۲ غلامحسین بنان 53092 دانلود
104
آواز دشتی بی کلام غلامحسین بنان 53096 دانلود
105
ساز و آواز پیانو۲ غلامحسین بنان 53095 دانلود
106
آواز دشتی بیکلام۲ غلامحسین بنان 53097 دانلود
107
ساز و آواز پیانو غلامحسین بنان 53094 دانلود
108
بلبل مست۳ غلامحسین بنان 53093 دانلود
109
نا امید غلامحسین بنان 53064 دانلود
110
ساز و آواز لشکری غلامحسین بنان 53066 دانلود
111
دور از وطن۲ غلامحسین بنان 53067 دانلود
112
باد نوبهاری غلامحسین بنان 53068 دانلود
113
دور از وطن غلامحسین بنان 53065 دانلود
114
از یاد نمیروی۲ غلامحسین بنان 53063 دانلود
115
ساز و آواز مفتاح غلامحسین بنان 53062 دانلود
116
ساز و آواز ۶ غلامحسین بنان 53059 دانلود
117
از یاد نمی روی غلامحسین بنان 53061 دانلود
118
دلسوخته۲ غلامحسین بنان 53060 دانلود
119
دلسوخته غلامحسین بنان 53058 دانلود
120
عاشق مشو۲ غلامحسین بنان 53057 دانلود
121
عاشق مشو غلامحسین بنان 53055 دانلود
122
ساز و آواز۴ غلامحسین بنان 53053 دانلود
123
ساز و آواز۵ غلامحسین بنان 53056 دانلود
124
قصه شب۲ غلامحسین بنان 53054 دانلود
125
رنگ دشتی غلامحسین بنان 53051 دانلود
126
قصه شب غلامحسین بنان 53052 دانلود
127
چشم آتشین غلامحسین بنان 53048 دانلود
128
ساز و آواز۳ غلامحسین بنان 53050 دانلود
129
آرزو۲ غلامحسین بنان 53047 دانلود
130
ساز و آواز۲ غلامحسین بنان 53049 دانلود
131
آرزو غلامحسین بنان 53045 دانلود
132
پیام عشق۲ غلامحسین بنان 53022 دانلود
133
ساز و آواز سرخوش غلامحسین بنان 53021 دانلود
134
مقدمه آواز افشاری غلامحسین بنان 53014 دانلود
135
ساز و آواز ویولن غلامحسین بنان 53018 دانلود
136
پیام عشق غلامحسین بنان 53020 دانلود
137
آشنا سوز۲ غلامحسین بنان 53019 دانلود
138
آشنا سوز غلامحسین بنان 53017 دانلود
139
آتش جاودان غلامحسین بنان 53016 دانلود
140
رویای هستی غلامحسین بنان 53011 دانلود
141
ساز و آواز تار غلامحسین بنان 53015 دانلود
142
جذبه ی ماه غلامحسین بنان 53013 دانلود
143
ساز و آواز اصفهان غلامحسین بنان 53012 دانلود
144
خاموش غلامحسین بنان 33007 دانلود
145
مستانه غلامحسین بنان 33006 دانلود
146
فروغ عشق غلامحسین بنان 33004 دانلود
147
روزگار غلامحسین بنان 33003 دانلود
148
ای ایران غلامحسین بنان 30178 دانلود

 

لازم به ذکر است به محض منتشر شدن سایر پیشوازهای ایشون کدهای بعدی در این مطلب به روز رسانی خواهد شد.پس همراه ما باشید.

نظرات
  • پرویچ

    اهنگ کاروان اقای بنان رو میخاستم

موضوعات
درباره سایت
مجله اینترنتی ایما با هدف راه اندازی سایتی جامع در حوزه اجتماعی وب فارسی از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده و در زمان کوتاهی حوزه فعالیت محتوایی خود را به بیش از 124 عنوان مجموعه گسترش داده است.
شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی راهی برای بودن همیشه کنار هم
کلیه حقوق برای " مجله ایما " محفوظ است.