دانلود سریال یاغی

 

آهنگ پیشواز همراه محمدرضا شجریان

آهنگ پیشواز همراه محمدرضا شجریان

آهنگ پیشواز همراه اول محمدرضا شجریان شامل تمام کد آهنگ های پیشواز محمدرضا شجریان خواننده خوش صدا و پرطرفدار .

در صورت نبود کد آهنگ پیشواز درخواستی شما در همراه اول لطفا در نظرات نام آهنگ را اعلام بفرمایید تا پس از چک کردن شما را از بود یا نبود آهنگ پیشواز درخواستی مطلع کنیم .

آهنگ پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان

مشترک گرامی: شما در عین حال می توانید از طریق شماره گیری *۱۰*۲۲# و یا ارسال کد آهنگ
مورد نظر از طریق پیامک به شماره ۸۹۸۹، از این سرویس بهره مند شوید.

پیشوازهای منتشر شده اپراتور همراه اول از محمدرضا شجریان :

 

کد نام اثری از
95401 به تماشای نگاهت 2 شجریان و قربانی
95400 به تماشای نگاهت شجریان و قربانی
95399 بی خوابی قطعه دوم شجریان و قربانی
95398 بی خوابی شجریان و قربانی
95397 افسوس قطعه دوم شجریان و قربانی
95396 افسوس شجریان و قربانی
95395 حیرانی قطعه دوم شجریان و قربانی
95394 حیرانی شجریان و قربانی
95393 پریشان خیال قطعه دوم شجریان و قربانی
95392 پریشان خیال شجریان و قربانی
95391 افسانه چشم هایت 2 شجریان و قربانی
95390 افسانه چشم هایت شجریان و قربانی
90180 تصنیف جان جهان محمدرضا شجریان
90179 تصنیف ساقی محمدرضا شجریان
90178 کمانچه و آواز محمدرضا شجریان
90177 نی و آواز محمدرضا شجریان
90176 تصنیف دل مجنون محمدرضا شجریان
90175 تار و آواز 1 محمدرضا شجریان
90174 تار و آواز محمدرضا شجریان
90173 چهارمضراب دل انگیز محمدرضا شجریان
90172 سنتور و آواز محمدرضا شجریان
90171 تکنوازی سنتور محمدرضا شجریان
90170 افشاری گل نوش محمدرضا شجریان
70943 قطعه رود-1 محمدرضا شجریان
70942 سرگشته محمدرضا شجریان
70941 دیده بیخواب محمدرضا شجریان
70940 درخیال-1 محمدرضا شجریان
70939 چهار مضراب شکسته-1 محمدرضا شجریان
60856 تصنیف دود عود محمدرضا شجریان
60258 تصنیف دود عود محمدرضا شجریان
60257 ساز و آواز 2 محمدرضا شجریان
60256 قطعه برای سنتور محمدرضا شجریان
60255 ساز و آواز 1 محمدرضا شجریان
60254 درآمد محمدرضا شجریان
46338 شنیدم ماهی (3) محمدرضا شجریان
46337 شنیدم ماهی (2) محمدرضا شجریان
46336 شنیدم ماهی (1) محمدرضا شجریان
46335 هرلحظه در برم (4) محمدرضا شجریان
46334 هرلحظه در برم (3) محمدرضا شجریان
46333 هرلحظه در برم (2) محمدرضا شجریان
46332 هرلحظه در برم (1) محمدرضا شجریان
46331 چهارمضراب دلکش (2) محمدرضا شجریان
46330 چهارمضراب دلکش (1) محمدرضا شجریان
46329 شب وصل (2) محمدرضا شجریان
46328 شب وصل (1) محمدرضا شجریان
46327 تصنیف شب وصل (3) محمدرضا شجریان
46326 تصنیف شب وصل (2) محمدرضا شجریان
46325 تصنیف شب وصل (1) محمدرضا شجریان
46324 دادوفرودبه ماهور (3) محمدرضا شجریان
46323 دادوفرودبه ماهور (2) محمدرضا شجریان
46322 دادوفرودبه ماهور (1) محمدرضا شجریان
46321 ادامه سازوآواز (3) محمدرضا شجریان
46320 ادامه سازوآواز (2) محمدرضا شجریان
46319 ادامه سازوآواز (1) محمدرضا شجریان
46318 درآمد ماهور (3) محمدرضا شجریان
46317 درآمد ماهور (2) محمدرضا شجریان
46316 درآمد ماهور (1) محمدرضا شجریان
46315 سازو آوازکرشمه (3) محمدرضا شجریان
46314 سازو آوازکرشمه (2) محمدرضا شجریان
46313 سازو آوازکرشمه (1) محمدرضا شجریان
46312 چهارمضراب ماهور (2) محمدرضا شجریان
46311 چهارمضراب ماهور (1) محمدرضا شجریان
46310 سلو تار محمدرضا شجریان
46309 پیش درآمد (3) محمدرضا شجریان
46308 پیش درآمد (2) محمدرضا شجریان
46307 پیش درآمد (1) محمدرضا شجریان
46306 رنگ شهرآشوب (2) محمدرضا شجریان
46305 رنگ شهرآشوب (1) محمدرضا شجریان
46304 تصنیف زدست محبوب (4) محمدرضا شجریان
46303 تصنیف زدست محبوب (3) محمدرضا شجریان
46302 تصنیف زدست محبوب (2) محمدرضا شجریان
46301 تصنیف زدست محبوب (1) محمدرضا شجریان
46300 سازوآواز قرچه (4) محمدرضا شجریان
46299 سازوآواز قرچه (3) محمدرضا شجریان
46298 سازوآواز قرچه (2) محمدرضا شجریان
46297 سازوآواز قرچه (1) محمدرضا شجریان
46296 سازوآواز (3) محمدرضا شجریان
46295 سازوآواز (2) محمدرضا شجریان
46294 سازوآواز (1) محمدرضا شجریان
46261 ساز خاموش (3) محمدرضا شجریان
46260 ساز خاموش (2) محمدرضا شجریان
46259 ساز خاموش (1) محمدرضا شجریان
46258 تصنیف سازخاموش (3) محمدرضا شجریان
46257 تصنیف سازخاموش (2) محمدرضا شجریان
46256 تصنیف سازخاموش (1) محمدرضا شجریان
46255 آواز دشتستانی (2) محمدرضا شجریان
46254 آواز دشتستانی (1) محمدرضا شجریان
46253 سازوآوازدشتستانی (3) محمدرضا شجریان
46252 سازوآوازدشتستانی (2) محمدرضا شجریان
46251 سازوآوازدشتستانی (1) محمدرضا شجریان
46250 خسرو شیرین (4) محمدرضا شجریان
46249 خسرو شیرین (3) محمدرضا شجریان
46248 خسرو شیرین (2) محمدرضا شجریان
46247 خسرو شیرین (1) محمدرضا شجریان
46246 آوازخسروشیرین (3) محمدرضا شجریان
46245 آوازخسروشیرین (2) محمدرضا شجریان
46244 آوازخسروشیرین (1) محمدرضا شجریان
46243 تار (3) محمدرضا شجریان
46242 تار (2) محمدرضا شجریان
46241 تار (1) محمدرضا شجریان
46240 تصنیف مرارهاکن (3) محمدرضا شجریان
46239 تصنیف مرارهاکن (2) محمدرضا شجریان
46238 تصنیف مرارهاکن (1) محمدرضا شجریان
46237 مرا رها کن (3) محمدرضا شجریان
46236 مرا رها کن (2) محمدرضا شجریان
46235 مرا رها کن (1) محمدرضا شجریان
46234 آواز دشتی (4) محمدرضا شجریان
46233 آواز دشتی (3) محمدرضا شجریان
46232 آواز دشتی (2) محمدرضا شجریان
46231 آواز دشتی (1) محمدرضا شجریان
46230 سازوآواز دشتی (3) محمدرضا شجریان
46229 سازوآواز دشتی (2) محمدرضا شجریان
46228 سازوآواز دشتی (1) محمدرضا شجریان
46227 تار و کمانچه (2) محمدرضا شجریان
46226 تار و کمانچه (1) محمدرضا شجریان
46225 درآمد دشتی (4) محمدرضا شجریان
46224 درآمد دشتی (3) محمدرضا شجریان
46223 درآمد دشتی (2) محمدرضا شجریان
46222 درآمد دشتی (1) محمدرضا شجریان
46221 پیش درآمد دشتی (3) محمدرضا شجریان
46220 پیش درآمد دشتی (2) محمدرضا شجریان
46219 پیش درآمد دشتی (1) محمدرضا شجریان
46218 زنگ شتر محمدرضا شجریان
46217 رندان مست (2) محمدرضا شجریان
46216 رندان مست (1) محمدرضا شجریان
46215 تصنیف رندان مست (2) محمدرضا شجریان
46214 تصنیف رندان مست (1) محمدرضا شجریان
46213 چشم یاری (2) محمدرضا شجریان
46212 چشم یاری (1) محمدرضا شجریان
46211 تصنیف چشم یاری (3) محمدرضا شجریان
46210 تصنیف چشم یاری (2) محمدرضا شجریان
46209 تصنیف چشم یاری (1) محمدرضا شجریان
46208 باد صبا (2) محمدرضا شجریان
46207 باد صبا (1) محمدرضا شجریان
46206 تصنیف بادصبا (3) محمدرضا شجریان
46205 تصنیف بادصبا (2) محمدرضا شجریان
46204 تصنیف بادصبا (1) محمدرضا شجریان
46203 سازو آواز رندان (2) محمدرضا شجریان
46202 سازو آواز رندان (1) محمدرضا شجریان
46201 آواز (3) محمدرضا شجریان
46200 آواز (2) محمدرضا شجریان
46199 آواز (1) محمدرضا شجریان
46198 قطعه دیدار (3) محمدرضا شجریان
46197 قطعه دیدار (2) محمدرضا شجریان
46196 قطعه دیدار (1) محمدرضا شجریان
46195 ادامه ساز وآواز (3) محمدرضا شجریان
46194 ادامه ساز وآواز (2) محمدرضا شجریان
46193 ادامه ساز وآواز (1) محمدرضا شجریان
46192 چهارمضراب بیداد (2) محمدرضا شجریان
46191 چهارمضراب بیداد (1) محمدرضا شجریان
46190 برگرفته از ردیف (2) محمدرضا شجریان
46189 برگرفته از ردیف (1) محمدرضا شجریان
46188 سازوآواز (3) محمدرضا شجریان
46187 سازوآواز (2) محمدرضا شجریان
46186 سازوآواز (1) محمدرضا شجریان
46185 لیلی ومجنون فرود (3) محمدرضا شجریان
46184 لیلی ومجنون فرود (2) محمدرضا شجریان
46183 لیلی ومجنون فرود (1) محمدرضا شجریان
46182 تصنیف بت چین (3) محمدرضا شجریان
46181 تصنیف بت چین (2) محمدرضا شجریان
46180 تصنیف بت چین (1) محمدرضا شجریان
46179 ادامه ساز و آواز (2) محمدرضا شجریان
46178 ادامه ساز و آواز (1) محمدرضا شجریان
46177 چهارمضراب (2) محمدرضا شجریان
46176 چهارمضراب (1) محمدرضا شجریان
46175 ادامه آواز (3) محمدرضا شجریان
46174 ادامه آواز (2) محمدرضا شجریان
46173 ادامه آواز (1) محمدرضا شجریان
46172 چهارمضراب ترک محمدرضا شجریان
46171 تار (2) محمدرضا شجریان
46170 تار (1) محمدرضا شجریان
46169 آواز و تار (3) محمدرضا شجریان
46168 آواز و تار (2) محمدرضا شجریان
46167 آواز و تار (1) محمدرضا شجریان
46166 قطعه ضربی راست (3) محمدرضا شجریان
46165 قطعه ضربی راست (2) محمدرضا شجریان
46164 قطعه ضربی راست (1) محمدرضا شجریان
46163 تکنوازی تار (3) محمدرضا شجریان
46162 تکنوازی تار (2) محمدرضا شجریان
46161 تکنوازی تار (1) محمدرضا شجریان
46160 راست پنجگاه (2) محمدرضا شجریان
46159 راست پنجگاه (1) محمدرضا شجریان
46158 بگذار تا بگرییم (3) محمدرضا شجریان
46157 بگذار تا بگرییم (2) محمدرضا شجریان
46156 بگذار تا بگرییم (1) محمدرضا شجریان
46155 آواز شور (2) محمدرضا شجریان
46154 آواز شور (1) محمدرضا شجریان
46153 آواز شور ابوعطا (3) محمدرضا شجریان
46152 آواز شور ابوعطا (2) محمدرضا شجریان
46151 آواز شور ابوعطا (1) محمدرضا شجریان
46150 ضربی ای ساربان (3) محمدرضا شجریان
46149 ضربی ای ساربان (2) محمدرضا شجریان
46148 ضربی ای ساربان (1) محمدرضا شجریان
46147 چهارمضراب ابوعطا (2) محمدرضا شجریان
46146 چهارمضراب ابوعطا (1) محمدرضا شجریان
46145 چهار مضراب (3) محمدرضا شجریان
46144 چهار مضراب (2) محمدرضا شجریان
46143 چهار مضراب (1) محمدرضا شجریان
46142 قرچه و سلمک (2) محمدرضا شجریان
46141 قرچه و سلمک (1) محمدرضا شجریان
46140 ادامه سازوآواز (3) محمدرضا شجریان
46139 ادامه سازوآواز (2) محمدرضا شجریان
46138 ادامه سازوآواز (1) محمدرضا شجریان
46137 سلمک محمدرضا شجریان
46136 درآمد شور (2) محمدرضا شجریان
46135 درآمد شور (1) محمدرضا شجریان
46134 سازوآواز (3) محمدرضا شجریان
46133 سازوآواز (2) محمدرضا شجریان
46132 سازوآواز (1) محمدرضا شجریان
46131 قطعه ضربی (2) محمدرضا شجریان
46130 قطعه ضربی (1) محمدرضا شجریان
46129 سلو تار (2) محمدرضا شجریان
46128 سلو تار (1) محمدرضا شجریان
46097 آوازمثنوی همایون (4) محمدرضا شجریان
46096 آوازمثنوی همایون (3) محمدرضا شجریان
46095 آوازمثنوی همایون (2) محمدرضا شجریان
46094 آوازمثنوی همایون (1) محمدرضا شجریان
46093 آوازدیلمان همایون(3) محمدرضا شجریان
46092 آوازدیلمان همایون(2) محمدرضا شجریان
46091 آوازدیلمان همایون(1) محمدرضا شجریان
46090 ادامه آوازبختیاری(3) محمدرضا شجریان
46089 ادامه آوازبختیاری(2) محمدرضا شجریان
46088 ادامه آوازبختیاری(1) محمدرضا شجریان
46087 ادامه آواز رهاب (2) محمدرضا شجریان
46086 ادامه آواز رهاب (1) محمدرضا شجریان
46085 ادامه آواز قرایی (3) محمدرضا شجریان
46084 ادامه آواز قرایی (2) محمدرضا شجریان
46083 ادامه آواز قرایی (1) محمدرضا شجریان
46082 ادامه آواز حصار (2) محمدرضا شجریان
46081 ادامه آواز حصار (1) محمدرضا شجریان
46080 ادامه آواز چکاوک (3) محمدرضا شجریان
46079 ادامه آواز چکاوک (2) محمدرضا شجریان
46078 ادامه آواز چکاوک (1) محمدرضا شجریان
46077 ساز و آواز همایون (3) محمدرضا شجریان
46076 ساز و آواز همایون (2) محمدرضا شجریان
46075 ساز و آواز همایون (1) محمدرضا شجریان
46074 تکنوازی سنتور (4) محمدرضا شجریان
46073 تکنوازی سنتور (3) محمدرضا شجریان
46072 تکنوازی سنتور (2) محمدرضا شجریان
46071 تکنوازی سنتور (1) محمدرضا شجریان
46070 پیمانه عشق (3) محمدرضا شجریان
46069 پیمانه عشق (2) محمدرضا شجریان
46068 پیمانه عشق (1) محمدرضا شجریان
46067 ضیافت (3) محمدرضا شجریان
46066 ضیافت (2) محمدرضا شجریان
46065 ضیافت (1) محمدرضا شجریان
46064 عروسی محمدرضا شجریان
46063 خیال محمدرضا شجریان
46062 تارو پود محمدرضا شجریان
46061 گلچهره (دلشدگان) محمدرضا شجریان
46060 مرثیه و دعا (3) محمدرضا شجریان
46059 مرثیه و دعا (2) محمدرضا شجریان
46058 مرثیه و دعا (1) محمدرضا شجریان
46057 گلچهره (3) محمدرضا شجریان
46056 گلچهره (2) محمدرضا شجریان
46055 گلچهره (1) محمدرضا شجریان
46054 مارش عزا (3) محمدرضا شجریان
46053 مارش عزا (2) محمدرضا شجریان
46052 مارش عزا (1) محمدرضا شجریان
46051 وداع محمدرضا شجریان
46050 همدلی محمدرضا شجریان
46049 مرثیه (2) محمدرضا شجریان
46048 مرثیه (1) محمدرضا شجریان
46047 تارو پود (3) محمدرضا شجریان
46046 تارو پود (2) محمدرضا شجریان
46045 تارو پود (1) محمدرضا شجریان
46044 بازگشت (2) محمدرضا شجریان
46043 بازگشت (1) محمدرضا شجریان
46042 غلام چشم (3) محمدرضا شجریان
46041 غلام چشم (2) محمدرضا شجریان
46040 غلام چشم (1) محمدرضا شجریان
46039 عروج (2) محمدرضا شجریان
46038 عروج (1) محمدرضا شجریان
46037 تصنیف امید عشق (3) محمدرضا شجریان
46036 تصنیف امید عشق (2) محمدرضا شجریان
46035 تصنیف امید عشق (1) محمدرضا شجریان
46034 پاسبان حرم دل (3) محمدرضا شجریان
46033 پاسبان حرم دل (2) محمدرضا شجریان
46032 پاسبان حرم دل (1) محمدرضا شجریان
46031 خاطره محمدرضا شجریان
46030 رویای تنبک محمدرضا شجریان
46029 امید عشق (3) محمدرضا شجریان
46028 امید عشق (2) محمدرضا شجریان
46027 امید عشق (1) محمدرضا شجریان
46026 تصنیف دلشدگان (3) محمدرضا شجریان
46025 تصنیف دلشدگان (2) محمدرضا شجریان
46024 تصنیف دلشدگان (1) محمدرضا شجریان
46023 دلشدگان محمدرضا شجریان
46022 نغمه اصفهان (3) محمدرضا شجریان
46021 نغمه اصفهان (2) محمدرضا شجریان
46020 نغمه اصفهان (1) محمدرضا شجریان
46019 ساز و آواز بیات (2) محمدرضا شجریان
46018 ساز و آواز بیات (1) محمدرضا شجریان
46017 قطعه ضربی تار (2) محمدرضا شجریان
46016 قطعه ضربی تار (1) محمدرضا شجریان
46015 چهارمضراب (2) محمدرضا شجریان
46014 چهارمضراب (1) محمدرضا شجریان
46013 آوازوچهارمضراب (3) محمدرضا شجریان
46012 آوازوچهارمضراب (2) محمدرضا شجریان
46011 آوازوچهارمضراب (1) محمدرضا شجریان
46010 تصنیف قدیمی نوا (3) محمدرضا شجریان
46009 تصنیف قدیمی نوا (2) محمدرضا شجریان
46008 تصنیف قدیمی نوا (1) محمدرضا شجریان
46007 سازو آواز نغمه (3) محمدرضا شجریان
46006 سازو آواز نغمه (2) محمدرضا شجریان
46005 سازو آواز نغمه (1) محمدرضا شجریان
46004 ساز وآواز پروانه (3) محمدرضا شجریان
46003 ساز وآواز پروانه (2) محمدرضا شجریان
46002 ساز وآواز پروانه (1) محمدرضا شجریان
46001 چهارمضراب راست (4) محمدرضا شجریان
46000 چهارمضراب راست (3) محمدرضا شجریان
45999 چهارمضراب راست (2) محمدرضا شجریان
45998 چهارمضراب راست (1) محمدرضا شجریان
45997 پیش درآمد راست (4) محمدرضا شجریان
45996 پیش درآمد راست (3) محمدرضا شجریان
45995 پیش درآمد راست (2) محمدرضا شجریان
45994 پیش درآمد راست (1) محمدرضا شجریان
45993 ما را همه شب (2) محمدرضا شجریان
45992 ما را همه شب (1) محمدرضا شجریان
45991 چهره به چهره (4) محمدرضا شجریان
45990 چهره به چهره (3) محمدرضا شجریان
45989 چهره به چهره (2) محمدرضا شجریان
45988 چهره به چهره (1) محمدرضا شجریان
45987 سازوآواز مجلسی (3) محمدرضا شجریان
45986 سازوآواز مجلسی (2) محمدرضا شجریان
45985 سازوآواز مجلسی (1) محمدرضا شجریان
45984 سازوآواز نهیب (3) محمدرضا شجریان
45983 سازوآواز نهیب (2) محمدرضا شجریان
45982 سازوآواز نهیب (1) محمدرضا شجریان
45981 سازوآواز نهفت (3) محمدرضا شجریان
45980 سازوآواز نهفت (2) محمدرضا شجریان
45979 سازوآواز نهفت (1) محمدرضا شجریان
45978 قطعه ضربی (3) محمدرضا شجریان
45977 قطعه ضربی (2) محمدرضا شجریان
45976 قطعه ضربی (1) محمدرضا شجریان
45975 آواز بیات راجه (2) محمدرضا شجریان
45974 آواز بیات راجه (1) محمدرضا شجریان
45973 آوازوفرود به نوا (3) محمدرضا شجریان
45972 آوازوفرود به نوا (2) محمدرضا شجریان
45971 آوازوفرود به نوا (1) محمدرضا شجریان
45970 ساز وآواز نوا (4) محمدرضا شجریان
45969 ساز وآواز نوا (3) محمدرضا شجریان
45968 ساز وآواز نوا (2) محمدرضا شجریان
45967 ساز وآواز نوا (1) محمدرضا شجریان
45966 بداهه نوازی در نوا (2) محمدرضا شجریان
45965 بداهه نوازی در نوا (1) محمدرضا شجریان
45964 تکنوازی در نوا (3) محمدرضا شجریان
45963 تکنوازی در نوا (2) محمدرضا شجریان
45962 تکنوازی در نوا (1) محمدرضا شجریان
45961 نستاری (2) محمدرضا شجریان
45960 نستاری (1) محمدرضا شجریان
45959 قطعه نستاری (3) محمدرضا شجریان
45958 قطعه نستاری (2) محمدرضا شجریان
45957 قطعه نستاری (1) محمدرضا شجریان
45956 تصنیف هلاک من (2) محمدرضا شجریان
45955 تصنیف هلاک من (1) محمدرضا شجریان
45954 سازو آواز قرچه (2) محمدرضا شجریان
45953 سازو آواز قرچه (1) محمدرضا شجریان
45952 ادامه سازوآواز محمدرضا شجریان
45951 چهارمضراب عشاق محمدرضا شجریان
45950 ادامه آواز بیداد (2) محمدرضا شجریان
45949 ادامه آواز بیداد (1) محمدرضا شجریان
45948 چهارمضراب بیداد محمدرضا شجریان
45947 سازو اواز همایون (2) محمدرضا شجریان
45946 سازو اواز همایون (1) محمدرضا شجریان
45945 چهارمضراب بیداد محمدرضا شجریان
45944 پیش درآمد همایون (3) محمدرضا شجریان
45943 پیش درآمد همایون (2) محمدرضا شجریان
45942 پیش درآمد همایون (1) محمدرضا شجریان
45941 تصنیف یادباد (3) محمدرضا شجریان
45940 تصنیف یادباد (2) محمدرضا شجریان
45939 تصنیف یادباد (1) محمدرضا شجریان
45938 ادامه سازوآواز (3) محمدرضا شجریان
45937 ادامه سازوآواز (2) محمدرضا شجریان
45936 ادامه سازوآواز (1) محمدرضا شجریان
45935 قطعه سوزوگداز (3) محمدرضا شجریان
45934 قطعه سوزوگداز (2) محمدرضا شجریان
45933 قطعه سوزوگداز (1) محمدرضا شجریان
45932 سازوآواز (3) محمدرضا شجریان
45931 سازوآواز (2) محمدرضا شجریان
45930 سازوآواز (1) محمدرضا شجریان
45929 مقدمه (2) محمدرضا شجریان
45928 مقدمه (1) محمدرضا شجریان
45898 تصنیف تند تند (3) محمدرضا شجریان
45897 تصنیف تند تند (2) محمدرضا شجریان
45896 تصنیف تند تند (1) محمدرضا شجریان
45895 تصنیف نه قدرت (3) محمدرضا شجریان
45894 تصنیف نه قدرت (2) محمدرضا شجریان
45893 تصنیف نه قدرت (1) محمدرضا شجریان
45892 تصنیف دوش دوش (2) محمدرضا شجریان
45891 تصنیف دوش دوش (1) محمدرضا شجریان
45890 تصنیف از کفم رها (3) محمدرضا شجریان
45889 تصنیف از کفم رها (2) محمدرضا شجریان
45888 تصنیف از کفم رها (1) محمدرضا شجریان
45887 محمدرضا شجریان
45886 تصنیف آرام جان (3) محمدرضا شجریان
45885 تصنیف آرام جان (2) محمدرضا شجریان
45884 تصنیف آرام جان (1) محمدرضا شجریان
45883 تکنوازی سه تار (2) محمدرضا شجریان
45882 تکنوازی سه تار (1) محمدرضا شجریان
45881 سازو آواز قفقاز (3) محمدرضا شجریان
45880 سازو آواز قفقاز (2) محمدرضا شجریان
45879 سازو آواز قفقاز (1) محمدرضا شجریان
45878 ساز و آواز (3) محمدرضا شجریان
45877 ساز و آواز (2) محمدرضا شجریان
45876 ساز و آواز (1) محمدرضا شجریان
45875 پیش درآمد افشاری (3) محمدرضا شجریان
45874 پیش درآمد افشاری (2) محمدرضا شجریان
45873 پیش درآمد افشاری (1) محمدرضا شجریان
45872 جامه داران (2) محمدرضا شجریان
45871 جامه داران (1) محمدرضا شجریان
45870 چهارمضراب جامه داران (3) محمدرضا شجریان
45869 چهارمضراب جامه داران (2) محمدرضا شجریان
45868 چهارمضراب جامه داران (1) محمدرضا شجریان
45867 مضراب عراق (2) محمدرضا شجریان
45866 مضراب عراق (1) محمدرضا شجریان
45865 ساز وآواز عراق (4) محمدرضا شجریان
45864 ساز وآواز عراق (3) محمدرضا شجریان
45863 ساز وآواز عراق (2) محمدرضا شجریان
45862 ساز وآواز عراق (1) محمدرضا شجریان
45861 ساز و آواز (3) محمدرضا شجریان
45860 ساز و آواز (2) محمدرضا شجریان
45859 ساز و آواز (1) محمدرضا شجریان
45858 سازو آواز (4) محمدرضا شجریان
45857 سازو آواز (3) محمدرضا شجریان
45856 ساز و آواز باران (4) محمدرضا شجریان
45855 ساز و آواز باران (3) محمدرضا شجریان
45854 ساز و آواز باران (2) محمدرضا شجریان
45853 ساز و آواز باران (1) محمدرضا شجریان
45852 ساز و آواز (2) محمدرضا شجریان
45851 ساز و آواز (1) محمدرضا شجریان
45850 نوای نی (4) محمدرضا شجریان
45849 نوای نی (3) محمدرضا شجریان
45848 نوای نی (2) محمدرضا شجریان
45847 نوای نی (1) محمدرضا شجریان
45846 مقدمه دشتی (2) محمدرضا شجریان
45845 مقدمه دشتی (1) محمدرضا شجریان
45844 دیدی ای مه (4) محمدرضا شجریان
45843 دیدی ای مه (3) محمدرضا شجریان
45842 دیدی ای مه (2) محمدرضا شجریان
45841 دیدی ای مه (1) محمدرضا شجریان
45840 چهارمضراب عشاق (2) محمدرضا شجریان
45839 چهارمضراب عشاق (1) محمدرضا شجریان
45838 آه باران (4) محمدرضا شجریان
45837 آه باران (3) محمدرضا شجریان
45836 آه باران (2) محمدرضا شجریان
45835 آه باران (1) محمدرضا شجریان
34687 ملکا محمدرضا شجریان
34249 قافله عمر شاملو و شجریان
34248 باران شاملو و شجریان
34235 چون ابر به نوروز استاد محمد رضا شجریان
34000 ربنا محمدرضا شجریان
33641 جان جهان (بی کلام 2) محمدرضا شجریان
33640 جان جهان (بی کلام 1) محمدرضا شجریان
33639 جان جهان (2) محمدرضا شجریان
33638 جان جهان (1) محمدرضا شجریان
33575 ساز و آواز نهفت محمد رضا شجریان
33574 دل دیوونه (3) محمد رضا شجریان
33573 دل دیوونه (2) محمد رضا شجریان
33572 دل دیوونه (1) محمد رضا شجریان
33571 چون تو جانان منی (3) محمدرضا شجریان
33570 چون تو جانان منی (2) محمدرضا شجریان
33569 چون تو جانان منی (1) محمدرضا شجریان
33568 بی تو به سر نمی شود (3) محمدرضا شجریان
33567 بی تو به سر نمی شود (2) محمدرضا شجریان
33566 بی تو به سر نمی شود (1) محمدرضا شجریان
33565 بی همگان به سر شود (2) محمدرضا شجریان
33564 بی همگان به سر شود (1) محمدرضا شجریان
33563 با من صنما (2) محمدرضا شجریان
33562 با من صنما (1) محمدرضا شجریان
14828 یقین درم قطعه سوم شجریان و مشکاتیان
14827 یقین درم قطعه دوم شجریان و مشکاتیان
14826 یقین درم شجریان و مشکاتیان
14825 چهار مضراب قطعه سوم شجریان و مشکاتیان
14824 چهار مضراب قطعه دوم شجریان و مشکاتیان
14823 چهار مضراب شجریان و مشکاتیان
14822 مقدمه کاروانیان 2 شجریان و مشکاتیان
14821 مقدمه کاروانیان شجریان و مشکاتیان
14820 ساز و آواز دشتستانی5 شجریان و مشکاتیان
14819 ساز و آواز دشتستانی4 شجریان و مشکاتیان
14818 ساز و آواز دشتستانی3 شجریان و مشکاتیان
14817 ساز و آواز دشتستانی شجریان و مشکاتیان
14816 زلفای قجری قطعه 4 شجریان و مشکاتیان
14815 زلفای قجری قطعه 3 شجریان و مشکاتیان
14814 زلفای قجری قطعه 2 شجریان و مشکاتیان
14813 زلفای قجری شجریان و مشکاتیان
14812 خزان قطعه دوم شجریان و مشکاتیان
14811 خزان شجریان و مشکاتیان
14810 تکنوازی سنتور قطعه 2 شجریان و مشکاتیان
14809 تکنوازی سنتور شجریان و مشکاتیان

لازم به ذکر است به محض منتشر شدن سایر پیشوازهای ایشون کدهای بعدی در این مطلب به روز رسانی خواهد شد.پس همراه ما باشید.

نظرات
 • نگاریاری

  سلام لطفا کد نرم نرمک میرسد اینک بهارازاستادفقید محمدرصا شچریان

 • آرش

  سلام کد آهنگ ایران ای سرای امید

 • ع فرجام

  کداهنگ پیشواز ای ایران ای سرای امید بزارید

 • ابوالفضل

  سلام وقتتون بخیر
  کد پیشواز ایران ای سرای امید رو نزاشتید

 • سینا

  سلام کدآهنگ امده ام که سرنهم شجریان رولطفا برام بفرستین

 • مرتضی

  با سلام کد آهنگ پیشواز همراه اول ایران ای سرای امید را لطفا بدهید. تشکر از لف شما

 • احمد

  کد اهنگ حکایت دوست

 • رضا

  کمال تشکر رو. دارم بابت این همه زحمت جمع اوری اهنگها وکدهای مورد علاقه هواداران استاد بسیار جالب وبابرنامه ریزی صورت گرفته ممنون و سپاسگذارم

  • مجتبی

   سلام
   لطفا کد آهنگ پیشواز ساقی بیا که عشق ندا می‌دهد رو برام بفرستین

 • رضا

  خواهشمندیم به هواداران استاد فقید احترام گذاشته کدهای درخواستی ارسال نمایید الخصوص ساقی بیا ساقی بیا که عشق ندا میکند

 • رضا

  خواهشمندم کد پیشواز اهنگ ساقی بیا که عشق ندا میکند. از استاد شجریان برام ارسال نمایید سپاسگذارم

 • حسین

  کد آهنگ گریه را به مستی بهانه کردم شجریان کسی داره؟

  • احمد

   سلام
   لطفا کد آهنگ پیشواز حکایت دوست استاد محمدرضا شجریان

 • سید حسین موسوی

  سلام لطفا خواهشا” التماسا” کدپیشواز ساقی بیا که عشق ندا میدهد همراه اول برام بفرستین … 🙏🙏🙏

 • علی نصرتی

  سلام لطفا کدآهنگ پیشوازهمراه اول قطعه چشم مست استادمحمدرضاشجریان برام بفرستید

 • محمد

  کد آهنگ ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند هر کس که گفت قصه ما هم زما شنید رو‌میخوام

 • مرتضی

  سلام.کد پیشواز ساقی بیا که عشق…..

 • شمس

  باسلام کد آستان جان از استاد محمد رضا شجریان و میخواستم

  • احمد

   سلام
   لطفا کد آهنگ پیشواز حکایت دوست استاد محمدرضا شجریان

  • احمد

   لطفا کد آهنگ حکایت دوست محمدرضا شجریان را بفرستید

 • دوالفقاری

  با سلام، من دنبال آوای انتظار از آلبوم عشق داند استاد شجریان و تار استاد لطفی هستم . لطفا کد آهنگ رو اعلام بفرمایید

 • لیلا

  کد آهنگ بارون شجریان رو لطفا برام بفرستید

موضوعات
درباره سایت
مجله اینترنتی ایما با هدف راه اندازی سایتی جامع در حوزه اجتماعی وب فارسی از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده و در زمان کوتاهی حوزه فعالیت محتوایی خود را به بیش از 124 عنوان مجموعه گسترش داده است.
شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی راهی برای بودن همیشه کنار هم
کلیه حقوق برای " مجله ایما " محفوظ است.