آهنگ پیشواز همراه محمدرضا شجریان

آهنگ پیشواز همراه محمدرضا شجریان

آهنگ پیشواز همراه اول محمدرضا شجریان شامل تمام کد آهنگ های پیشواز محمدرضا شجریان خواننده خوش صدا و پرطرفدار .

در صورت نبود کد آهنگ پیشواز درخواستی شما در همراه اول لطفا در نظرات نام آهنگ را اعلام بفرمایید تا پس از چک کردن شما را از بود یا نبود آهنگ پیشواز درخواستی مطلع کنیم .

آهنگ پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان

مشترک گرامی: شما در عین حال می توانید از طریق شماره گیری *۱۰*۲۲# و یا ارسال کد آهنگ
مورد نظر از طریق پیامک به شماره ۸۹۸۹، از این سرویس بهره مند شوید.

پیشوازهای منتشر شده اپراتور همراه اول از محمدرضا شجریان :

 

کدناماثری از
95401به تماشای نگاهت 2شجریان و قربانی
95400به تماشای نگاهتشجریان و قربانی
95399بی خوابی قطعه دومشجریان و قربانی
95398بی خوابیشجریان و قربانی
95397افسوس قطعه دومشجریان و قربانی
95396افسوسشجریان و قربانی
95395حیرانی قطعه دومشجریان و قربانی
95394حیرانیشجریان و قربانی
95393پریشان خیال قطعه دومشجریان و قربانی
95392پریشان خیالشجریان و قربانی
95391افسانه چشم هایت 2شجریان و قربانی
95390افسانه چشم هایتشجریان و قربانی
90180تصنیف جان جهانمحمدرضا شجریان
90179تصنیف ساقیمحمدرضا شجریان
90178کمانچه و آوازمحمدرضا شجریان
90177نی و آوازمحمدرضا شجریان
90176تصنیف دل مجنونمحمدرضا شجریان
90175تار و آواز 1محمدرضا شجریان
90174تار و آوازمحمدرضا شجریان
90173چهارمضراب دل انگیزمحمدرضا شجریان
90172سنتور و آوازمحمدرضا شجریان
90171تکنوازی سنتورمحمدرضا شجریان
90170افشاری گل نوشمحمدرضا شجریان
70943قطعه رود-1محمدرضا شجریان
70942سرگشتهمحمدرضا شجریان
70941دیده بیخوابمحمدرضا شجریان
70940درخیال-1محمدرضا شجریان
70939چهار مضراب شکسته-1محمدرضا شجریان
60856تصنیف دود عودمحمدرضا شجریان
60258تصنیف دود عودمحمدرضا شجریان
60257ساز و آواز 2محمدرضا شجریان
60256قطعه برای سنتورمحمدرضا شجریان
60255ساز و آواز 1محمدرضا شجریان
60254درآمدمحمدرضا شجریان
46338شنیدم ماهی (3)محمدرضا شجریان
46337شنیدم ماهی (2)محمدرضا شجریان
46336شنیدم ماهی (1)محمدرضا شجریان
46335هرلحظه در برم (4)محمدرضا شجریان
46334هرلحظه در برم (3)محمدرضا شجریان
46333هرلحظه در برم (2)محمدرضا شجریان
46332هرلحظه در برم (1)محمدرضا شجریان
46331چهارمضراب دلکش (2)محمدرضا شجریان
46330چهارمضراب دلکش (1)محمدرضا شجریان
46329شب وصل (2)محمدرضا شجریان
46328شب وصل (1)محمدرضا شجریان
46327تصنیف شب وصل (3)محمدرضا شجریان
46326تصنیف شب وصل (2)محمدرضا شجریان
46325تصنیف شب وصل (1)محمدرضا شجریان
46324دادوفرودبه ماهور (3)محمدرضا شجریان
46323دادوفرودبه ماهور (2)محمدرضا شجریان
46322دادوفرودبه ماهور (1)محمدرضا شجریان
46321ادامه سازوآواز (3)محمدرضا شجریان
46320ادامه سازوآواز (2)محمدرضا شجریان
46319ادامه سازوآواز (1)محمدرضا شجریان
46318درآمد ماهور (3)محمدرضا شجریان
46317درآمد ماهور (2)محمدرضا شجریان
46316درآمد ماهور (1)محمدرضا شجریان
46315سازو آوازکرشمه (3)محمدرضا شجریان
46314سازو آوازکرشمه (2)محمدرضا شجریان
46313سازو آوازکرشمه (1)محمدرضا شجریان
46312چهارمضراب ماهور (2)محمدرضا شجریان
46311چهارمضراب ماهور (1)محمدرضا شجریان
46310سلو تارمحمدرضا شجریان
46309پیش درآمد (3)محمدرضا شجریان
46308پیش درآمد (2)محمدرضا شجریان
46307پیش درآمد (1)محمدرضا شجریان
46306رنگ شهرآشوب (2)محمدرضا شجریان
46305رنگ شهرآشوب (1)محمدرضا شجریان
46304تصنیف زدست محبوب (4)محمدرضا شجریان
46303تصنیف زدست محبوب (3)محمدرضا شجریان
46302تصنیف زدست محبوب (2)محمدرضا شجریان
46301تصنیف زدست محبوب (1)محمدرضا شجریان
46300سازوآواز قرچه (4)محمدرضا شجریان
46299سازوآواز قرچه (3)محمدرضا شجریان
46298سازوآواز قرچه (2)محمدرضا شجریان
46297سازوآواز قرچه (1)محمدرضا شجریان
46296سازوآواز (3)محمدرضا شجریان
46295سازوآواز (2)محمدرضا شجریان
46294سازوآواز (1)محمدرضا شجریان
46261ساز خاموش (3)محمدرضا شجریان
46260ساز خاموش (2)محمدرضا شجریان
46259ساز خاموش (1)محمدرضا شجریان
46258تصنیف سازخاموش (3)محمدرضا شجریان
46257تصنیف سازخاموش (2)محمدرضا شجریان
46256تصنیف سازخاموش (1)محمدرضا شجریان
46255آواز دشتستانی (2)محمدرضا شجریان
46254آواز دشتستانی (1)محمدرضا شجریان
46253سازوآوازدشتستانی (3)محمدرضا شجریان
46252سازوآوازدشتستانی (2)محمدرضا شجریان
46251سازوآوازدشتستانی (1)محمدرضا شجریان
46250خسرو شیرین (4)محمدرضا شجریان
46249خسرو شیرین (3)محمدرضا شجریان
46248خسرو شیرین (2)محمدرضا شجریان
46247خسرو شیرین (1)محمدرضا شجریان
46246آوازخسروشیرین (3)محمدرضا شجریان
46245آوازخسروشیرین (2)محمدرضا شجریان
46244آوازخسروشیرین (1)محمدرضا شجریان
46243تار (3)محمدرضا شجریان
46242تار (2)محمدرضا شجریان
46241تار (1)محمدرضا شجریان
46240تصنیف مرارهاکن (3)محمدرضا شجریان
46239تصنیف مرارهاکن (2)محمدرضا شجریان
46238تصنیف مرارهاکن (1)محمدرضا شجریان
46237مرا رها کن (3)محمدرضا شجریان
46236مرا رها کن (2)محمدرضا شجریان
46235مرا رها کن (1)محمدرضا شجریان
46234آواز دشتی (4)محمدرضا شجریان
46233آواز دشتی (3)محمدرضا شجریان
46232آواز دشتی (2)محمدرضا شجریان
46231آواز دشتی (1)محمدرضا شجریان
46230سازوآواز دشتی (3)محمدرضا شجریان
46229سازوآواز دشتی (2)محمدرضا شجریان
46228سازوآواز دشتی (1)محمدرضا شجریان
46227تار و کمانچه (2)محمدرضا شجریان
46226تار و کمانچه (1)محمدرضا شجریان
46225درآمد دشتی (4)محمدرضا شجریان
46224درآمد دشتی (3)محمدرضا شجریان
46223درآمد دشتی (2)محمدرضا شجریان
46222درآمد دشتی (1)محمدرضا شجریان
46221پیش درآمد دشتی (3)محمدرضا شجریان
46220پیش درآمد دشتی (2)محمدرضا شجریان
46219پیش درآمد دشتی (1)محمدرضا شجریان
46218زنگ شترمحمدرضا شجریان
46217رندان مست (2)محمدرضا شجریان
46216رندان مست (1)محمدرضا شجریان
46215تصنیف رندان مست (2)محمدرضا شجریان
46214تصنیف رندان مست (1)محمدرضا شجریان
46213چشم یاری (2)محمدرضا شجریان
46212چشم یاری (1)محمدرضا شجریان
46211تصنیف چشم یاری (3)محمدرضا شجریان
46210تصنیف چشم یاری (2)محمدرضا شجریان
46209تصنیف چشم یاری (1)محمدرضا شجریان
46208باد صبا (2)محمدرضا شجریان
46207باد صبا (1)محمدرضا شجریان
46206تصنیف بادصبا (3)محمدرضا شجریان
46205تصنیف بادصبا (2)محمدرضا شجریان
46204تصنیف بادصبا (1)محمدرضا شجریان
46203سازو آواز رندان (2)محمدرضا شجریان
46202سازو آواز رندان (1)محمدرضا شجریان
46201آواز (3)محمدرضا شجریان
46200آواز (2)محمدرضا شجریان
46199آواز (1)محمدرضا شجریان
46198قطعه دیدار (3)محمدرضا شجریان
46197قطعه دیدار (2)محمدرضا شجریان
46196قطعه دیدار (1)محمدرضا شجریان
46195ادامه ساز وآواز (3)محمدرضا شجریان
46194ادامه ساز وآواز (2)محمدرضا شجریان
46193ادامه ساز وآواز (1)محمدرضا شجریان
46192چهارمضراب بیداد (2)محمدرضا شجریان
46191چهارمضراب بیداد (1)محمدرضا شجریان
46190برگرفته از ردیف (2)محمدرضا شجریان
46189برگرفته از ردیف (1)محمدرضا شجریان
46188سازوآواز (3)محمدرضا شجریان
46187سازوآواز (2)محمدرضا شجریان
46186سازوآواز (1)محمدرضا شجریان
46185لیلی ومجنون فرود (3)محمدرضا شجریان
46184لیلی ومجنون فرود (2)محمدرضا شجریان
46183لیلی ومجنون فرود (1)محمدرضا شجریان
46182تصنیف بت چین (3)محمدرضا شجریان
46181تصنیف بت چین (2)محمدرضا شجریان
46180تصنیف بت چین (1)محمدرضا شجریان
46179ادامه ساز و آواز (2)محمدرضا شجریان
46178ادامه ساز و آواز (1)محمدرضا شجریان
46177چهارمضراب (2)محمدرضا شجریان
46176چهارمضراب (1)محمدرضا شجریان
46175ادامه آواز (3)محمدرضا شجریان
46174ادامه آواز (2)محمدرضا شجریان
46173ادامه آواز (1)محمدرضا شجریان
46172چهارمضراب ترکمحمدرضا شجریان
46171تار (2)محمدرضا شجریان
46170تار (1)محمدرضا شجریان
46169آواز و تار (3)محمدرضا شجریان
46168آواز و تار (2)محمدرضا شجریان
46167آواز و تار (1)محمدرضا شجریان
46166قطعه ضربی راست (3)محمدرضا شجریان
46165قطعه ضربی راست (2)محمدرضا شجریان
46164قطعه ضربی راست (1)محمدرضا شجریان
46163تکنوازی تار (3)محمدرضا شجریان
46162تکنوازی تار (2)محمدرضا شجریان
46161تکنوازی تار (1)محمدرضا شجریان
46160راست پنجگاه (2)محمدرضا شجریان
46159راست پنجگاه (1)محمدرضا شجریان
46158بگذار تا بگرییم (3)محمدرضا شجریان
46157بگذار تا بگرییم (2)محمدرضا شجریان
46156بگذار تا بگرییم (1)محمدرضا شجریان
46155آواز شور (2)محمدرضا شجریان
46154آواز شور (1)محمدرضا شجریان
46153آواز شور ابوعطا (3)محمدرضا شجریان
46152آواز شور ابوعطا (2)محمدرضا شجریان
46151آواز شور ابوعطا (1)محمدرضا شجریان
46150ضربی ای ساربان (3)محمدرضا شجریان
46149ضربی ای ساربان (2)محمدرضا شجریان
46148ضربی ای ساربان (1)محمدرضا شجریان
46147چهارمضراب ابوعطا (2)محمدرضا شجریان
46146چهارمضراب ابوعطا (1)محمدرضا شجریان
46145چهار مضراب (3)محمدرضا شجریان
46144چهار مضراب (2)محمدرضا شجریان
46143چهار مضراب (1)محمدرضا شجریان
46142قرچه و سلمک (2)محمدرضا شجریان
46141قرچه و سلمک (1)محمدرضا شجریان
46140ادامه سازوآواز (3)محمدرضا شجریان
46139ادامه سازوآواز (2)محمدرضا شجریان
46138ادامه سازوآواز (1)محمدرضا شجریان
46137سلمکمحمدرضا شجریان
46136درآمد شور (2)محمدرضا شجریان
46135درآمد شور (1)محمدرضا شجریان
46134سازوآواز (3)محمدرضا شجریان
46133سازوآواز (2)محمدرضا شجریان
46132سازوآواز (1)محمدرضا شجریان
46131قطعه ضربی (2)محمدرضا شجریان
46130قطعه ضربی (1)محمدرضا شجریان
46129سلو تار (2)محمدرضا شجریان
46128سلو تار (1)محمدرضا شجریان
46097آوازمثنوی همایون (4)محمدرضا شجریان
46096آوازمثنوی همایون (3)محمدرضا شجریان
46095آوازمثنوی همایون (2)محمدرضا شجریان
46094آوازمثنوی همایون (1)محمدرضا شجریان
46093آوازدیلمان همایون(3)محمدرضا شجریان
46092آوازدیلمان همایون(2)محمدرضا شجریان
46091آوازدیلمان همایون(1)محمدرضا شجریان
46090ادامه آوازبختیاری(3)محمدرضا شجریان
46089ادامه آوازبختیاری(2)محمدرضا شجریان
46088ادامه آوازبختیاری(1)محمدرضا شجریان
46087ادامه آواز رهاب (2)محمدرضا شجریان
46086ادامه آواز رهاب (1)محمدرضا شجریان
46085ادامه آواز قرایی (3)محمدرضا شجریان
46084ادامه آواز قرایی (2)محمدرضا شجریان
46083ادامه آواز قرایی (1)محمدرضا شجریان
46082ادامه آواز حصار (2)محمدرضا شجریان
46081ادامه آواز حصار (1)محمدرضا شجریان
46080ادامه آواز چکاوک (3)محمدرضا شجریان
46079ادامه آواز چکاوک (2)محمدرضا شجریان
46078ادامه آواز چکاوک (1)محمدرضا شجریان
46077ساز و آواز همایون (3)محمدرضا شجریان
46076ساز و آواز همایون (2)محمدرضا شجریان
46075ساز و آواز همایون (1)محمدرضا شجریان
46074تکنوازی سنتور (4)محمدرضا شجریان
46073تکنوازی سنتور (3)محمدرضا شجریان
46072تکنوازی سنتور (2)محمدرضا شجریان
46071تکنوازی سنتور (1)محمدرضا شجریان
46070پیمانه عشق (3)محمدرضا شجریان
46069پیمانه عشق (2)محمدرضا شجریان
46068پیمانه عشق (1)محمدرضا شجریان
46067ضیافت (3)محمدرضا شجریان
46066ضیافت (2)محمدرضا شجریان
46065ضیافت (1)محمدرضا شجریان
46064عروسیمحمدرضا شجریان
46063خیالمحمدرضا شجریان
46062تارو پودمحمدرضا شجریان
46061گلچهره (دلشدگان)محمدرضا شجریان
46060مرثیه و دعا (3)محمدرضا شجریان
46059مرثیه و دعا (2)محمدرضا شجریان
46058مرثیه و دعا (1)محمدرضا شجریان
46057گلچهره (3)محمدرضا شجریان
46056گلچهره (2)محمدرضا شجریان
46055گلچهره (1)محمدرضا شجریان
46054مارش عزا (3)محمدرضا شجریان
46053مارش عزا (2)محمدرضا شجریان
46052مارش عزا (1)محمدرضا شجریان
46051وداعمحمدرضا شجریان
46050همدلیمحمدرضا شجریان
46049مرثیه (2)محمدرضا شجریان
46048مرثیه (1)محمدرضا شجریان
46047تارو پود (3)محمدرضا شجریان
46046تارو پود (2)محمدرضا شجریان
46045تارو پود (1)محمدرضا شجریان
46044بازگشت (2)محمدرضا شجریان
46043بازگشت (1)محمدرضا شجریان
46042غلام چشم (3)محمدرضا شجریان
46041غلام چشم (2)محمدرضا شجریان
46040غلام چشم (1)محمدرضا شجریان
46039عروج (2)محمدرضا شجریان
46038عروج (1)محمدرضا شجریان
46037تصنیف امید عشق (3)محمدرضا شجریان
46036تصنیف امید عشق (2)محمدرضا شجریان
46035تصنیف امید عشق (1)محمدرضا شجریان
46034پاسبان حرم دل (3)محمدرضا شجریان
46033پاسبان حرم دل (2)محمدرضا شجریان
46032پاسبان حرم دل (1)محمدرضا شجریان
46031خاطرهمحمدرضا شجریان
46030رویای تنبکمحمدرضا شجریان
46029امید عشق (3)محمدرضا شجریان
46028امید عشق (2)محمدرضا شجریان
46027امید عشق (1)محمدرضا شجریان
46026تصنیف دلشدگان (3)محمدرضا شجریان
46025تصنیف دلشدگان (2)محمدرضا شجریان
46024تصنیف دلشدگان (1)محمدرضا شجریان
46023دلشدگانمحمدرضا شجریان
46022نغمه اصفهان (3)محمدرضا شجریان
46021نغمه اصفهان (2)محمدرضا شجریان
46020نغمه اصفهان (1)محمدرضا شجریان
46019ساز و آواز بیات (2)محمدرضا شجریان
46018ساز و آواز بیات (1)محمدرضا شجریان
46017قطعه ضربی تار (2)محمدرضا شجریان
46016قطعه ضربی تار (1)محمدرضا شجریان
46015چهارمضراب (2)محمدرضا شجریان
46014چهارمضراب (1)محمدرضا شجریان
46013آوازوچهارمضراب (3)محمدرضا شجریان
46012آوازوچهارمضراب (2)محمدرضا شجریان
46011آوازوچهارمضراب (1)محمدرضا شجریان
46010تصنیف قدیمی نوا (3)محمدرضا شجریان
46009تصنیف قدیمی نوا (2)محمدرضا شجریان
46008تصنیف قدیمی نوا (1)محمدرضا شجریان
46007سازو آواز نغمه (3)محمدرضا شجریان
46006سازو آواز نغمه (2)محمدرضا شجریان
46005سازو آواز نغمه (1)محمدرضا شجریان
46004ساز وآواز پروانه (3)محمدرضا شجریان
46003ساز وآواز پروانه (2)محمدرضا شجریان
46002ساز وآواز پروانه (1)محمدرضا شجریان
46001چهارمضراب راست (4)محمدرضا شجریان
46000چهارمضراب راست (3)محمدرضا شجریان
45999چهارمضراب راست (2)محمدرضا شجریان
45998چهارمضراب راست (1)محمدرضا شجریان
45997پیش درآمد راست (4)محمدرضا شجریان
45996پیش درآمد راست (3)محمدرضا شجریان
45995پیش درآمد راست (2)محمدرضا شجریان
45994پیش درآمد راست (1)محمدرضا شجریان
45993ما را همه شب (2)محمدرضا شجریان
45992ما را همه شب (1)محمدرضا شجریان
45991چهره به چهره (4)محمدرضا شجریان
45990چهره به چهره (3)محمدرضا شجریان
45989چهره به چهره (2)محمدرضا شجریان
45988چهره به چهره (1)محمدرضا شجریان
45987سازوآواز مجلسی (3)محمدرضا شجریان
45986سازوآواز مجلسی (2)محمدرضا شجریان
45985سازوآواز مجلسی (1)محمدرضا شجریان
45984سازوآواز نهیب (3)محمدرضا شجریان
45983سازوآواز نهیب (2)محمدرضا شجریان
45982سازوآواز نهیب (1)محمدرضا شجریان
45981سازوآواز نهفت (3)محمدرضا شجریان
45980سازوآواز نهفت (2)محمدرضا شجریان
45979سازوآواز نهفت (1)محمدرضا شجریان
45978قطعه ضربی (3)محمدرضا شجریان
45977قطعه ضربی (2)محمدرضا شجریان
45976قطعه ضربی (1)محمدرضا شجریان
45975آواز بیات راجه (2)محمدرضا شجریان
45974آواز بیات راجه (1)محمدرضا شجریان
45973آوازوفرود به نوا (3)محمدرضا شجریان
45972آوازوفرود به نوا (2)محمدرضا شجریان
45971آوازوفرود به نوا (1)محمدرضا شجریان
45970ساز وآواز نوا (4)محمدرضا شجریان
45969ساز وآواز نوا (3)محمدرضا شجریان
45968ساز وآواز نوا (2)محمدرضا شجریان
45967ساز وآواز نوا (1)محمدرضا شجریان
45966بداهه نوازی در نوا (2)محمدرضا شجریان
45965بداهه نوازی در نوا (1)محمدرضا شجریان
45964تکنوازی در نوا (3)محمدرضا شجریان
45963تکنوازی در نوا (2)محمدرضا شجریان
45962تکنوازی در نوا (1)محمدرضا شجریان
45961نستاری (2)محمدرضا شجریان
45960نستاری (1)محمدرضا شجریان
45959قطعه نستاری (3)محمدرضا شجریان
45958قطعه نستاری (2)محمدرضا شجریان
45957قطعه نستاری (1)محمدرضا شجریان
45956تصنیف هلاک من (2)محمدرضا شجریان
45955تصنیف هلاک من (1)محمدرضا شجریان
45954سازو آواز قرچه (2)محمدرضا شجریان
45953سازو آواز قرچه (1)محمدرضا شجریان
45952ادامه سازوآوازمحمدرضا شجریان
45951چهارمضراب عشاقمحمدرضا شجریان
45950ادامه آواز بیداد (2)محمدرضا شجریان
45949ادامه آواز بیداد (1)محمدرضا شجریان
45948چهارمضراب بیدادمحمدرضا شجریان
45947سازو اواز همایون (2)محمدرضا شجریان
45946سازو اواز همایون (1)محمدرضا شجریان
45945چهارمضراب بیدادمحمدرضا شجریان
45944پیش درآمد همایون (3)محمدرضا شجریان
45943پیش درآمد همایون (2)محمدرضا شجریان
45942پیش درآمد همایون (1)محمدرضا شجریان
45941تصنیف یادباد (3)محمدرضا شجریان
45940تصنیف یادباد (2)محمدرضا شجریان
45939تصنیف یادباد (1)محمدرضا شجریان
45938ادامه سازوآواز (3)محمدرضا شجریان
45937ادامه سازوآواز (2)محمدرضا شجریان
45936ادامه سازوآواز (1)محمدرضا شجریان
45935قطعه سوزوگداز (3)محمدرضا شجریان
45934قطعه سوزوگداز (2)محمدرضا شجریان
45933قطعه سوزوگداز (1)محمدرضا شجریان
45932سازوآواز (3)محمدرضا شجریان
45931سازوآواز (2)محمدرضا شجریان
45930سازوآواز (1)محمدرضا شجریان
45929مقدمه (2)محمدرضا شجریان
45928مقدمه (1)محمدرضا شجریان
45898تصنیف تند تند (3)محمدرضا شجریان
45897تصنیف تند تند (2)محمدرضا شجریان
45896تصنیف تند تند (1)محمدرضا شجریان
45895تصنیف نه قدرت (3)محمدرضا شجریان
45894تصنیف نه قدرت (2)محمدرضا شجریان
45893تصنیف نه قدرت (1)محمدرضا شجریان
45892تصنیف دوش دوش (2)محمدرضا شجریان
45891تصنیف دوش دوش (1)محمدرضا شجریان
45890تصنیف از کفم رها (3)محمدرضا شجریان
45889تصنیف از کفم رها (2)محمدرضا شجریان
45888تصنیف از کفم رها (1)محمدرضا شجریان
45887محمدرضا شجریان
45886تصنیف آرام جان (3)محمدرضا شجریان
45885تصنیف آرام جان (2)محمدرضا شجریان
45884تصنیف آرام جان (1)محمدرضا شجریان
45883تکنوازی سه تار (2)محمدرضا شجریان
45882تکنوازی سه تار (1)محمدرضا شجریان
45881سازو آواز قفقاز (3)محمدرضا شجریان
45880سازو آواز قفقاز (2)محمدرضا شجریان
45879سازو آواز قفقاز (1)محمدرضا شجریان
45878ساز و آواز (3)محمدرضا شجریان
45877ساز و آواز (2)محمدرضا شجریان
45876ساز و آواز (1)محمدرضا شجریان
45875پیش درآمد افشاری (3)محمدرضا شجریان
45874پیش درآمد افشاری (2)محمدرضا شجریان
45873پیش درآمد افشاری (1)محمدرضا شجریان
45872جامه داران (2)محمدرضا شجریان
45871جامه داران (1)محمدرضا شجریان
45870چهارمضراب جامه داران (3)محمدرضا شجریان
45869چهارمضراب جامه داران (2)محمدرضا شجریان
45868چهارمضراب جامه داران (1)محمدرضا شجریان
45867مضراب عراق (2)محمدرضا شجریان
45866مضراب عراق (1)محمدرضا شجریان
45865ساز وآواز عراق (4)محمدرضا شجریان
45864ساز وآواز عراق (3)محمدرضا شجریان
45863ساز وآواز عراق (2)محمدرضا شجریان
45862ساز وآواز عراق (1)محمدرضا شجریان
45861ساز و آواز (3)محمدرضا شجریان
45860ساز و آواز (2)محمدرضا شجریان
45859ساز و آواز (1)محمدرضا شجریان
45858سازو آواز (4)محمدرضا شجریان
45857سازو آواز (3)محمدرضا شجریان
45856ساز و آواز باران (4)محمدرضا شجریان
45855ساز و آواز باران (3)محمدرضا شجریان
45854ساز و آواز باران (2)محمدرضا شجریان
45853ساز و آواز باران (1)محمدرضا شجریان
45852ساز و آواز (2)محمدرضا شجریان
45851ساز و آواز (1)محمدرضا شجریان
45850نوای نی (4)محمدرضا شجریان
45849نوای نی (3)محمدرضا شجریان
45848نوای نی (2)محمدرضا شجریان
45847نوای نی (1)محمدرضا شجریان
45846مقدمه دشتی (2)محمدرضا شجریان
45845مقدمه دشتی (1)محمدرضا شجریان
45844دیدی ای مه (4)محمدرضا شجریان
45843دیدی ای مه (3)محمدرضا شجریان
45842دیدی ای مه (2)محمدرضا شجریان
45841دیدی ای مه (1)محمدرضا شجریان
45840چهارمضراب عشاق (2)محمدرضا شجریان
45839چهارمضراب عشاق (1)محمدرضا شجریان
45838آه باران (4)محمدرضا شجریان
45837آه باران (3)محمدرضا شجریان
45836آه باران (2)محمدرضا شجریان
45835آه باران (1)محمدرضا شجریان
34687ملکامحمدرضا شجریان
34249قافله عمرشاملو و شجریان
34248بارانشاملو و شجریان
34235چون ابر به نوروزاستاد محمد رضا شجریان
34000ربنامحمدرضا شجریان
33641جان جهان (بی کلام 2)محمدرضا شجریان
33640جان جهان (بی کلام 1)محمدرضا شجریان
33639جان جهان (2)محمدرضا شجریان
33638جان جهان (1)محمدرضا شجریان
33575ساز و آواز نهفتمحمد رضا شجریان
33574دل دیوونه (3)محمد رضا شجریان
33573دل دیوونه (2)محمد رضا شجریان
33572دل دیوونه (1)محمد رضا شجریان
33571چون تو جانان منی (3)محمدرضا شجریان
33570چون تو جانان منی (2)محمدرضا شجریان
33569چون تو جانان منی (1)محمدرضا شجریان
33568بی تو به سر نمی شود (3)محمدرضا شجریان
33567بی تو به سر نمی شود (2)محمدرضا شجریان
33566بی تو به سر نمی شود (1)محمدرضا شجریان
33565بی همگان به سر شود (2)محمدرضا شجریان
33564بی همگان به سر شود (1)محمدرضا شجریان
33563با من صنما (2)محمدرضا شجریان
33562با من صنما (1)محمدرضا شجریان
14828یقین درم قطعه سومشجریان و مشکاتیان
14827یقین درم قطعه دومشجریان و مشکاتیان
14826یقین درمشجریان و مشکاتیان
14825چهار مضراب قطعه سومشجریان و مشکاتیان
14824چهار مضراب قطعه دومشجریان و مشکاتیان
14823چهار مضرابشجریان و مشکاتیان
14822مقدمه کاروانیان 2شجریان و مشکاتیان
14821مقدمه کاروانیانشجریان و مشکاتیان
14820ساز و آواز دشتستانی5شجریان و مشکاتیان
14819ساز و آواز دشتستانی4شجریان و مشکاتیان
14818ساز و آواز دشتستانی3شجریان و مشکاتیان
14817ساز و آواز دشتستانیشجریان و مشکاتیان
14816زلفای قجری قطعه 4شجریان و مشکاتیان
14815زلفای قجری قطعه 3شجریان و مشکاتیان
14814زلفای قجری قطعه 2شجریان و مشکاتیان
14813زلفای قجریشجریان و مشکاتیان
14812خزان قطعه دومشجریان و مشکاتیان
14811خزانشجریان و مشکاتیان
14810تکنوازی سنتور قطعه 2شجریان و مشکاتیان
14809تکنوازی سنتورشجریان و مشکاتیان

لازم به ذکر است به محض منتشر شدن سایر پیشوازهای ایشون کدهای بعدی در این مطلب به روز رسانی خواهد شد.پس همراه ما باشید.

نظرات
 • عطااله دل نوا

  کد آهنگ امان امان استاد محمدرضا شجریان را بفرستید

 • مرتضی بهزادی

  کد آهنگ ساقی بیا که عشق ندا میکندبلندا،محمدرضا شجریان بفرستین

 • ماریا

  سلام لطفا کد قاصدکهان چه خبر آوردی ازکجا ازچه خبر اوردی از استاد محبوب قلبها آقای شجریان را برام بفرستید

 • نگاریاری

  سلام لطفا کد نرم نرمک میرسد اینک بهارازاستادفقید محمدرصا شچریان

 • آرش

  سلام کد آهنگ ایران ای سرای امید

 • ع فرجام

  کداهنگ پیشواز ای ایران ای سرای امید بزارید

 • ابوالفضل

  سلام وقتتون بخیر
  کد پیشواز ایران ای سرای امید رو نزاشتید

 • سینا

  سلام کدآهنگ امده ام که سرنهم شجریان رولطفا برام بفرستین

 • مرتضی

  با سلام کد آهنگ پیشواز همراه اول ایران ای سرای امید را لطفا بدهید. تشکر از لف شما

 • احمد

  کد اهنگ حکایت دوست

 • رضا

  کمال تشکر رو. دارم بابت این همه زحمت جمع اوری اهنگها وکدهای مورد علاقه هواداران استاد بسیار جالب وبابرنامه ریزی صورت گرفته ممنون و سپاسگذارم

  • مجتبی

   سلام
   لطفا کد آهنگ پیشواز ساقی بیا که عشق ندا می‌دهد رو برام بفرستین

   • محسن

    طفا کد آهنگ پیشواز ساقی بیا که عشق ندا می‌دهد رو برام بفرستین

 • رضا

  خواهشمندیم به هواداران استاد فقید احترام گذاشته کدهای درخواستی ارسال نمایید الخصوص ساقی بیا ساقی بیا که عشق ندا میکند

 • رضا

  خواهشمندم کد پیشواز اهنگ ساقی بیا که عشق ندا میکند. از استاد شجریان برام ارسال نمایید سپاسگذارم

 • حسین

  کد آهنگ گریه را به مستی بهانه کردم شجریان کسی داره؟

  • احمد

   سلام
   لطفا کد آهنگ پیشواز حکایت دوست استاد محمدرضا شجریان

 • سید حسین موسوی

  سلام لطفا خواهشا” التماسا” کدپیشواز ساقی بیا که عشق ندا میدهد همراه اول برام بفرستین … 🙏🙏🙏

 • علی نصرتی

  سلام لطفا کدآهنگ پیشوازهمراه اول قطعه چشم مست استادمحمدرضاشجریان برام بفرستید

 • محمد

  کد آهنگ ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند هر کس که گفت قصه ما هم زما شنید رو‌میخوام

 • مرتضی

  سلام.کد پیشواز ساقی بیا که عشق…..

 • شمس

  باسلام کد آستان جان از استاد محمد رضا شجریان و میخواستم

  • احمد

   سلام
   لطفا کد آهنگ پیشواز حکایت دوست استاد محمدرضا شجریان

  • احمد

   لطفا کد آهنگ حکایت دوست محمدرضا شجریان را بفرستید

 • دوالفقاری

  با سلام، من دنبال آوای انتظار از آلبوم عشق داند استاد شجریان و تار استاد لطفی هستم . لطفا کد آهنگ رو اعلام بفرمایید

 • لیلا

  کد آهنگ بارون شجریان رو لطفا برام بفرستید

 • مصطفی اخلاقی

  کد پیشواز : اگرمهری رخشد تو آن مهری از استاد شجریان رو لطف می کنید.

  • ماهان

   سلام
   کد پیشواز سینه مالامال درد است را بفرستید لطفا

 • ابوالحسن دهنورد

  سلام و ارادت
  لطفاً کد آهنگ پیشواز همراه اول ساقی بیا را بفرستید
  با تشکر

 • ابوالفضل

  سلام کد پیشواز ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند از محمدرضا شجریان را برای من ارسال کنید

 • رضا

  درود بر شما
  لطفا کد پیشواز آواز شور2 حافظ ( زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست ) از استاد شجریان را لطف کنید در لیست اضافه بفرمایید و یا اگر هست لطفا کد آهنگ مربوطه را اعلام بفرمایید /. سپاسگزارم

 • سعید

  سلام دوستان
  لطفا کد آهنگ استان جانان ارسال کنید
  ممنون

 • صادق

  سلام لطفاً هر کسی ک کد آهنگ ای هستی جانم بیا رو داره برام بفرسته

 • کامران

  سلام کد پیشواز ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند ازمحمد رضا شجریان راسال کنید

  • الهام

   سلام اگ کد پیشواز ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند رو برای بنده هم بفرستین، ممنون میشم

   • ابوالفضل

    سلام کد رو برات فرستادن؟ اگه برات فرستادم برام بفرست ممنون

   • تقی

    لطفا کد پیشواز همراه اول ساقی بیا از استاد محمدرضا شجریان رو برام بفرستید ممنون میشم

 • عبدالرسول

  کدیا رم به یک لا پیرهن

 • عبدالرسول

  کد یارم به یک لا پیرهن لطفا ارسال کنید

 • نادر

  سلام لطفا کد پیشواز ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند از استاد شجریان را برام ارسال کنید ممنون

  • جواد

   سلام، خواهشا کد آهنگ ساقی بیا رو برام بفرستین خیلی خیلی ممنون میشم

   • عرفان

    سلام کد ساقی بیا که عشق ندا میکند رو برات فرستادن؟اگه برات فرستادن واسه منم بفرست ممنون

 • بهزاد

  پیشواز همراه شو عزیز

 • محمدرضاارقند

  سلام کد پیشواز .هرچه گفتیم جز حکایت دوست درهمه عمر از آن پشیمانم.سعدی یا .از استاد شجریان

 • صادق

  سلام،وقتتون بخیر،بی زحمت اگه کد پیشواز همراه اول ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند رو برام ارسال کنید،ممنون میشم

 • حسن ش

  کد اهنگ ساقی بیا که ندا میکند بلنذ رو ارسال کنید

 • خسرو

  سلام لطفا کد پیشواز غم زمانه خورم استاد شجریان را برام ارسال کنید ممنون

 • محمد

  ساقی بیا کدشو کسی نمیدونه؟

 • محمد

  سلام کسی میدونه کدپیشواز ساقی بیا همراه اول چنده؟
  کسی میدونه به من هم بگه تشکر

 • عباس

  سلام لطفاپیشواز ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند از محمدرضا شجریان همراه اول رو ایمیل بفرستید🙏🙏🙏

  • تقی

   لطفا کد پیشواز همراه اول ساقی بیا از استاد محمدرضا شجریان رو برام بفرستید ممنون میشم

   • عرفان

    سلام کد پیشواز ساقی بیا که عشق ندا میکند رو برات فرستادن؟اگه برات فرستادن واسه منم بفرست ممنون

 • سید مهدی

  با سلام
  پیشواز همراه اول
  رهزن دل از استاد شجریان

 • جواد

  سلام کد پیشواز ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند از محمد رضا شجریان برام ارسال بفرمایید

 • مهدی

  سلام
  آهنگ پیشواز همراه اول محمد رضا شجریان تصنیف نی زن برام بفرستین
  ممنون

 • هدی روحانی

  سلام لطفا کد آهنگ پیشواز ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند را برایم بفرستید با تشکر

 • رضوان

  سلام لطفا کد آهنگ پیشواز ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند را برایم بفرستید با تشکر

 • رامین انوری

  کد پیشواز آهنگ ساقی بیا که عشق بیداد میکند از استاد شجریان

 • ماجد

  سلام لطفا کد آهنگ پیشواز ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند را برایم بفرستید با تشکر

 • فاطمه

  باسلام
  کدهمراه اول اهنگ به سکوت سردزمان استادشجریان رومی خواستم

  • محمد

   سلام پیدا کردید؟

 • korosh

  لطفا کد آهنگ ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند از شجریان میخواستم با سپاس

  • مسلم

   سلام
   لطفا اگه کد پیشواز آهنگ ساقی بیا رو پیدا کردین به من هم بدین …. سپاس

 • Korosh

  سلام کدپیشواز ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند از شجریان اگر کسی لطف کنه برام بفرسته ممنون میشم

 • اسماعیل شجاعی

  سلام ممنون میشم کد پیشواز همراه اول
  ( ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند) از محمد رضا شجریان رو به ایمیل من هم ارسال کنید🙏🙏

 • نادر

  سلام لطفا کد آهنگ پیشواز ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند را برایم بفرستید با تشکر

 • mojir_yari

  سلام وقت بخیر

  ممنون میشم اگر کد پیشواز((ساقی بیا،که عشق صدا میکند بلند)) رو به ایمیل بنده ارسال کنید.

  سپاسگزارم🙏

  • جواد

   اگ واس شما کد ساقی بیا رو فرستادن برای منم ارسال کنید لطفا

 • سلام لطفا آهنگ پیشواز ایران سرای امید بر بامت سپیده دمید از محمدرضا شجریان رو بگذارید

 • مهراب محمدجعفری

  سلام کد پیشواز آهنگ ملکا قبلا بود ولی الان نیست میشه ارسال کنید

 • نادر

  سلام و عرض ادب لطف بفرمایید کد اهنگ پیشواز:ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند از محمد رضا شجریان رو به ایمیل بنده ارسال بفرمایید ممنون میشم اگر هم هنوز تخیه نشده بفرمایید چگونه می توانم این پیشواز را داشته باشم. با تشکر

 • افسانه

  تصنیف نگارینا شجریان را لطن کد پیشواز بدهید

 • افسانه

  تصنیف نگارینا شجریان

 • محمدرضا

  سلام ببخشید کد اهنگ پیشواز:ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند از محمد رضا شجریان رو بذارید یا برام بفرستید ممنون

  • حسن

   سلام
   کد پیشواز شجریان رو پیدا کردید؟
   ساقی بیا که عشق بیداد میکند
   میشه برام بفرستید
   ممنون میشم

  • محمدرضا ارقند

   سلام. کد آهنگ هرچه گفتیم جز حکایت دوست درهمه عمراز آن پشیمانم..از استاد شجریان

 • الهه

  سلام کد آهنگ پیشواز شجریان نیشکر میخوام

 • حسن هژبر

  سلام ببخشید کد اهنگ پیشواز:ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند از محمد رضا شجریان رو بذارید یا برام بفرستید ممنون💖🌹

 • سامان

  سلام کد همراه اول بگذار که بر شاخه ی این صبح دلاویز بنشینم. شعر فریدون مشیری رو بگذارید

 • عباسپور

  کدپیشواز یادایام استادشجریان

 • فاطیما

  منم دنبالشم متاسفانه انگارجزء کدانیست

 • امید زنگنه

  سلام لطفا پیشواز محمد رضا شجریان تصنیف بی همزبان
  به سکوت سرد زمان

 • عاطفه

  ترا خدا ببار ای بارون استادا بزازید

 • احمد

  عمر جاودانی این است

 • سلام کد اهنگ بی می ناب زیستن نتوانم محمد رضا شجریان؟؟

 • امیر

  سلام کد اهنگ بی می ناب زیستن نتوانم محمد رضا شجریان؟؟

 • با سلام ، چرا کد ببار ای بارون ببار استاد محمد رضا شجریان رو نمیذارید؟ از صبح هر چی جستجو کردم پیدا نشد
  لطفا این کد را در سایت همراه اول بذارید
  با سپاس فراوان
  رضوان

 • خواجه

  کد اهنگ سینه مالامال درد است ای دریعا مرهمی

 • پیمان

  سلام کد آهنگ ببار بارون ای ببار از استاد شجریان لطف کنید

 • سمیه دلیلی

  آهنگ پیشواز بباربارون استاد شجریان

 • محمد

  کدپیشواز همراه اول ساقی بیا که عشق ندا میکند بلندا محمدرضا شجریان

 • اسدی

  کدپیشواز تصنیف سخن عشق ؟؟؟؟

 • آهنگ پیشواز بی همزبان کد آن وجود دارد ؟

  • مدیر مدیر سایت

   سلام خیر

   • عرفان

    سلام میشه خواهشا کد اهنگ پیشواز ساقی بیا رو بفرستین؟؟همراه اول من در به در دنبال این کد هستم ممنون!!

 • سلمان

  پیشواز ادامه آواز در جدابیی
  )سخنی که با تو دارم)

 • محمد نکونام

  با سلام کد پیشواز تصنیف آستان جانان استاد شجریان متن راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد را میخواستم میشه برام بفرستید

 • مسلم دولت یاری

  کد آهنگ استاد شجریان بنام ساقی بیا که عشق بنا میکند بلند وانکس که گفت قصه ما هم زما شنید درخواست کد آهنگ مورد نظر را دارم

 • قاسم آسن

  ترانه شوق جدایی

 • منصور مصطفوی

  درخواست کد اهنگ ایران ای سرای امید رادارم

 • سیدرحیم فاطمی

  کد آهنگ استاد شجریان بنام -ازمن رمقی به سعی ساقی مانده است درخواست کدآهنگ مورد نظر رادارم

موضوعات
درباره سایت
مجله اینترنتی ایما با هدف راه اندازی سایتی جامع در حوزه اجتماعی وب فارسی از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده و در زمان کوتاهی حوزه فعالیت محتوایی خود را به بیش از 124 عنوان مجموعه گسترش داده است.
شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی راهی برای بودن همیشه کنار هم
کلیه حقوق برای " مجله ایما " محفوظ است.