دانلود سریال یاغی

بازی محلی توپ عربی

بازی محلی توپ عربی:

برای بازی توپ عربی از کوچه و یا میدان بهره می برند.

در یک طرف خانه ای دایره ای شکل به قطر ۳ متر بوسیله آب ترسیم می کنند

و در طرف دیگر به فاصله ۲۰ الی ۳۰ متر نیز چنین کاری انجام می دهند نفرات موجود را به دو دسته تقسیم کرده

و با قرعه گروه اول در داخل خانه اول می ایستند. دسته دیگر در سطح کوچه

و یا میدان پراکنده می شوند، نفرات و گروهی که در درون خانه اول جای گرفته اند.

به نوبت از درون خط داخل دایره بیرون آمده توپ کوچک را با ضربه ای به یک طرف پرتاب می نمایند

و سپس با سرعت شروع به دویدن می نمایند تا خود را به خانه دوم برسانند. همزمان با این کار،

چنانچه افرادی از آن گروه در خانه دوم بوده باشند با گامهای بلند به طرف خانه اول می دوند

تا خود را بدانجا برسانند. بالاخره گروه رقیب سعی وافری می نمایند تا توپ کوچک را بدست آورده

تا بدینوسیله کسانی را که در حال فرار از این خانه به آن خانه هستند بزنند.

اگر این خواسته و هدف تحقق یابد و توپ به قسمتی از بدن یکی از فراریان اصابت کنـد،

جــای دو گـروه عوض می شود بدین ترتیب که گروه بیرون از خانه به درون خانه می روند

و گروهی که تا لحظاتی قبل در درون خانه بودند به بیرون آمده و در اطراف پراکنده می شوند و بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند.

نظرات

موضوعات
درباره سایت
مجله اینترنتی ایما با هدف راه اندازی سایتی جامع در حوزه اجتماعی وب فارسی از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده و در زمان کوتاهی حوزه فعالیت محتوایی خود را به بیش از 124 عنوان مجموعه گسترش داده است.
شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی راهی برای بودن همیشه کنار هم
کلیه حقوق برای " مجله ایما " محفوظ است.