تاریخ و تمدن

تاریخچه تلفن در ایران

تاریخچه تلفن در ایران

تلفن دومین فنّاوری مخابرات پس از تلگراف است که از نخستین سال‌های اختراع، در ایران از آن استفاده شد. سابقه اندیشه بهره‌گیری از ابزار تلگراف برای …

ادامه مطلب

زندگینامه ظل السلطان

زندگینامه ظل السلطان

زندگینامه ظل السلطان مروری بر شرح زندگی ظل السلطان حاکم اصفهان زندگینامه ظل السلطان : ظل السلطان حاکم اصفهان در عصر ناصرالدین شاه قاجار در …

ادامه مطلب