احکام

حکم لواط چیست؟

حکم لواط چیست؟

لواط چیست؟ لواط یکی از گناهان کبیره است که به هم‌بستری دو مرد با یکدیگر برای ارضای غریزه جنسی گفته می‌شود. در عمل لواط مردی …

ادامه مطلب

تسبیحات اربعه چیست؟

تسبیحات اربعه چیست؟

تسبیحات اربعه چیست؟ آموزش تسبیحات اربعه تسبیحات اربعه ۴ ذکری است که در نماز‌های سه یا چهار رکعتی و بعضی از ذکر‌ها خوانده می‌شود. ذکر …

ادامه مطلب