متخصصین

دی سیکلومین و عوارض آن

دی سیکلومین و عوارض آن

مصرف دی سیکلومین و عوارض این دارو داروی دی سیکلومین برای درمان نوعی خاص از مشکلات روده به نام سندروم روده تحریک پذیر مورد استفاده قرار میگیرد. …

ادامه مطلب