خانه » آهنگ پیشواز » آهنگ پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی

آهنگ پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی

آهنگ پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی

آهنگ پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی

آهنگ پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی شامل تمام کد آهنگ های پیشواز فریدون آسرایی خواننده خوش صدا و پرطرفدار .
در صورت نبود کد آهنگ پیشواز درخواستی شما در ایرانسل لطفا در نظرات نام آهنگ را اعلام بفرمایید تا پس از چک کردن شما را از بود یا نبود آهنگ پیشواز درخواستی مطلع کنیم .

آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی

برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

شما می توانید با شماره ۷۷۷ تماس گرفته و با دنبال کردن منوهای آن آهنگ مورد نظر خود را انتخاب و تعویض نمایید

پیشوازهای منتشر شده اپراتور ایرانسل از فریدون آسرایی :

نامخوانندهکد پیشواز
کمک کنفرزاد فرزین و فریدون آسرایی۵۵۱۱۱۸۸۴
کمک کن2فرزاد فرزین و فریدون آسرایی۵۵۱۱۱۸۸۵
کمک کن3فرزاد فرزین و فریدون آسرایی۵۵۱۱۱۸۸۶
خونه به دوشفریدون آسرایی۳۳۱۲۱۴۵
خونه به دوش قطعه 2فریدون آسرایی۳۳۱۲۱۴۶
گل نازفریدون آسرایی۳۳۱۲۱۴۷
گل ناز قطعه 2فریدون آسرایی۳۳۱۲۱۴۸
فاصله هافریدون آسرایی۳۳۱۲۱۴۹
دوست دارمفریدون آسرایی۳۳۱۲۱۵۰
دوست دارم قطعه 2فریدون آسرایی۳۳۱۲۱۵۱
دوست دارم قطعه 3فریدون آسرایی۳۳۱۲۱۵۲
خاطره هافریدون آسرایی۳۳۱۲۱۵۳
خاطره قطعه 2فریدون آسرایی۳۳۱۲۱۵۴
خوشگل عاشقفریدون آسرایی۳۳۱۲۱۵۵
خوشگل عاشق قطعه 2فریدون آسرایی۳۳۱۲۱۵۶
سرباز آخرفریدون آسرایی۳۳۱۳۶۷۷
سریال یکی بود یکی نبودفریدون آسرایی۲۲۱۱۵۹۹
راه شبفریدون آسرایی۲۲۱۱۷۶۶
سریال بچه های نسبتا بدفریدون آسرایی۲۲۱۲۱۹۰
لحظه آخرفریدون آسرایی۲۲۱۲۱۹۱
رنگ چشماتفریدون آسرایی۲۲۱۲۲۷۱
تو به داد من برسفریدون آسرایی۴۹۱۴۱۵
لحظه های عاشقانهفریدون آسرایی۴۹۱۴۱۶
عشق یعنیفریدون آسرایی۳۳۱۸۰۹۸
یاد تومی افتمفریدون آسرایی۳۳۱۸۰۹۹
ستارهفریدون آسرایی۳۳۱۸۱۰۰
جاذبهفریدون آسرایی۳۳۱۸۱۰۱
هنوزم چشمای توفریدون آسرایی۳۳۱۸۱۰۲
یادش بخیرفریدون آسرایی۳۳۱۸۱۰۳
ببخشیدفریدون آسرایی۳۳۱۸۱۰۴
پشیمونیفریدون آسرایی۳۳۱۸۱۰۵
فراموش کنفریدون آسرایی۳۳۱۸۱۰۶
قهوه خانه هافریدون آسرایی۳۳۱۸۱۰۷
ستارهفریدون آسرایی۲۲۱۲۵۷۴
سنگدلفریدون آسرایی۵۵۱۱۱۸۸۷
سنگدل2فریدون آسرایی۵۵۱۱۱۸۸۸
سنگدل3فریدون آسرایی۵۵۱۱۱۸۸۹
نیستیفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۲۲
عاشقتم هنوزفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۲۳
عاشقتم هنوز2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۲۴
چشمات ماله منه2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۲۵
داره بارون میادفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۲۶
داره بارون میاد2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۲۷
احساس عاشقیفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۲۸
احساس عاشقی2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۲۹
گریه میکنم براتفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۳۰
حالت چطوره عشقمفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۳۱
حالت چطوره عشقم2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۳۲
تسکینفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۳۳
تسکین2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۳۴
تصویرفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۳۵
تصویر2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۳۶
تازگیافریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۳۷
از اولفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۳۸
دلتنگیامفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۳۹
دلتنگیام2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۴۰
فصل عاشقیفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۴۱
فصل عاشقی2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۴۲
حال منو عوض کنیدفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۴۳
حال منو عوض کنید2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۴۴
حال منو عوض کنید3فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۴۵
مستیفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۴۶
ناتمومفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۴۷
ناتموم2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۴۸
پشت شیشه های دنیافریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۴۹
پشت شیشه های دنیا2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۵۰
صبرو قرارمفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۵۱
صبرو قرارم2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۵۲
ساز بارونفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۵۳
ساز بارون2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۵۴
تو به داد من برسفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۵۵
تو به داد من برس2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۵۶
تو نیستیفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۵۷
وقتشهفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۵۸
وقتشه2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۵۹
وقتشه3فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۶۰
روزای روشنفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۶۱
روزای روشن2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۶۲
بگوکه عاشق منیفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۶۳
بگوکه عاشق منی2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۶۴
خداحافظ تهرانفریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۶۵
خداحافظ تهران2فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۶۶
خداحافظ تهران3فریدون آسرایی۵۵۱۱۲۷۶۷
نیسـتیفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۵۲
عاشـقتم هنوزفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۵۳
عاشـقتم هنوز2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۵۴
چشمـات ماله منه2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۵۵
داره بارون میـادفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۵۶
داره بارون میاد 2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۵۷
احساس عـاشقیفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۵۸
احساس عاشقی 2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۵۹
گریه می کنم براتفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۶۰
حالت چطوره عشـقمفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۶۱
حالت چطوره عشقم 2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۶۲
تسـکینفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۶۳
تسکین 2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۶۴
تصـویرفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۶۵
تصویر 2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۶۶
تازگیـافریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۶۷
از اولفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۶۸
دلتنـگیامفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۶۹
دلتنگیام 2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۷۰
فصل عاشـقیفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۷۱
فصل عاشقی 2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۷۲
حـال منو عوض کنیدفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۷۳
حال منو عوض کنید 2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۷۴
حال منو عوض کنید 3فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۷۵
مسـتیفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۷۶
ناتمـومفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۷۷
ناتموم 2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۷۸
پشت شیشه های دنیـافریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۷۹
پشت شیشه های دنیـا2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۸۰
صبر و قرارمفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۸۱
صبر و قرارم2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۸۲
سـاز بارونفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۸۳
سـاز بارون2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۸۴
تو به داد مـن برسفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۸۵
تو به داد من برس 2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۸۶
تو نیسـتیفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۸۷
وقتشـهفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۸۸
وقتشه 2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۸۹
وقتشه 3فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۹۰
روزای روشـنفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۹۱
روزای روشن 2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۹۲
بگوکه عاشـق منیفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۹۳
بگو که عاشق منی2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۹۴
خـداحافظ تهرانفریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۹۵
خداحافظ تهران 2فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۹۶
خداحافظ تهران 3فریدون آسرایی۵۵۱۱۴۰۹۷
سلامفریدون آسرایی۳۳۱۲۶۹۶
گل مریمفریدون آسرایی۳۳۱۲۶۹۷
طاقت بیارفریدون آسرایی۳۳۱۲۶۹۸
مسافرفریدون آسرایی۳۳۱۲۶۹۹
تو آرومیفریدون آسرایی۳۳۱۲۷۰۰
آینهفریدون آسرایی۳۳۱۲۷۰۱
کشف توفریدون آسرایی۳۳۱۲۷۰۲
رویافریدون آسرایی۳۳۱۲۷۰۳
بی‌ توفریدون آسرایی۳۳۱۲۷۰۴
خاطرات گم شدهفریدون آسرایی۳۳۱۲۷۰۵
سلامفریدون آسرایی و محمد علیزاده۲۲۱۲۰۲۰

لازم به ذکر است به محض منتشر شدن سایر پیشوازهای ایشون کدهای بعدی در این مطلب به روز رسانی خواهد شد.پس همراه ما باشید.

.
اشتراک گذاری مطلب

تاکنون یک نظر ثبت شده است.

  1. کد پیشواز ایرانسل ای عشق از آقای فریدون آسرایی لطفا

باز نشر مطالب مجله اینترنتی ایما تنها با ذکر نام و آدرس سایت مجاز می باشد .